Phạm Anh Quang, Author at Fedu
Cách chèn CSS.

Cách chèn CSS.

Ba cách để chèn CSS Có ba cách để chèn một trang tính: Kiểu trang ngoài Kiểu trang bên trong Phong cách nội tuyến Kiểu trang ngoài bạn có thể thay đổi giao diện của toàn bộ trang web bằng cách thay đổi chỉ một tập tin! Mỗi trang phải bao gồm một tham chiếu đến tệp...
Cú pháp CSS – Selector trong CSS

Cú pháp CSS – Selector trong CSS

Chúng ta chia một đoạn mã CSS ra gồm hai phần đó là: selector: selector sẽ trỏ đến những đối tượng (html) chịu ảnh hưởng bởi CSS declaration: các thuộc tính CSS dùng để style cho thẻ selector Example: h1 {     background: red;     color: blue; } Trong đó: h1 là...
Tổng quan CSS.

Tổng quan CSS.

CSS là viết tắt của cụm từ “Cascading Style Sheet” , nó là một ngôn ngữ quy định cách trình bày của các thẻ htmltrên trang web. Là ngôn ngữ đang được sử dụng rất nhiều trong lập trình web, có thể nói CSS ra đời đã tạo nên một cuộc cách mạng. Đôi khi các bạn sẽ bối rối...
Trang 1/ 11