A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: mkdir(): Permission denied

Filename: controllers/Course.php

Line Number: 614

Backtrace:

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 614
Function: mkdir

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 588
Function: generate_streaming_files

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 576
Function: generate_in_server_streaming_files_for_s3_file

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 204
Function: generate_in_server_streaming_files

File: /var/www/html/school-frontend/index.php
Line: 345
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_put_contents(/var/www/html/school-frontend/application/../streaming/6658b9fc85f4057438ff6ace48582306/1517745061590/index.html): failed to open stream: No such file or directory

Filename: controllers/Course.php

Line Number: 623

Backtrace:

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 623
Function: file_put_contents

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 588
Function: generate_streaming_files

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 576
Function: generate_in_server_streaming_files_for_s3_file

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 204
Function: generate_in_server_streaming_files

File: /var/www/html/school-frontend/index.php
Line: 345
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_put_contents(/var/www/html/school-frontend/application/../streaming/6658b9fc85f4057438ff6ace48582306/1517745061590/master.m3u8): failed to open stream: No such file or directory

Filename: controllers/Course.php

Line Number: 624

Backtrace:

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 624
Function: file_put_contents

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 588
Function: generate_streaming_files

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 576
Function: generate_in_server_streaming_files_for_s3_file

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 204
Function: generate_in_server_streaming_files

File: /var/www/html/school-frontend/index.php
Line: 345
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_put_contents(/var/www/html/school-frontend/application/../streaming/6658b9fc85f4057438ff6ace48582306/1517745061590/1080.m3u8): failed to open stream: No such file or directory

Filename: controllers/Course.php

Line Number: 638

Backtrace:

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 638
Function: file_put_contents

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 588
Function: generate_streaming_files

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 576
Function: generate_in_server_streaming_files_for_s3_file

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 204
Function: generate_in_server_streaming_files

File: /var/www/html/school-frontend/index.php
Line: 345
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_put_contents(/var/www/html/school-frontend/application/../streaming/6658b9fc85f4057438ff6ace48582306/1517745061590/720.m3u8): failed to open stream: No such file or directory

Filename: controllers/Course.php

Line Number: 638

Backtrace:

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 638
Function: file_put_contents

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 588
Function: generate_streaming_files

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 576
Function: generate_in_server_streaming_files_for_s3_file

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 204
Function: generate_in_server_streaming_files

File: /var/www/html/school-frontend/index.php
Line: 345
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_put_contents(/var/www/html/school-frontend/application/../streaming/6658b9fc85f4057438ff6ace48582306/1517745061590/360.m3u8): failed to open stream: No such file or directory

Filename: controllers/Course.php

Line Number: 638

Backtrace:

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 638
Function: file_put_contents

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 588
Function: generate_streaming_files

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 576
Function: generate_in_server_streaming_files_for_s3_file

File: /var/www/html/school-frontend/application/controllers/Course.php
Line: 204
Function: generate_in_server_streaming_files

File: /var/www/html/school-frontend/index.php
Line: 345
Function: require_once

004- Cách thêm một sản phẩm đơn giản-Trung tâm đào tạo Fedu

004- Cách thêm một sản phẩm đơn giản

Hoàn thành

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận