Lưu ý về cài đặt phần mềm bootstrap 4 -Trung tâm đào tạo Fedu

Lưu ý về cài đặt phần mềm bootstrap 4

Để đảm bảo không bị ảnh hưởng của việc cập nhật liên tục plugin và phiên bản bootstrap 4. Bạn dùng bản sublimetext portable ở đây mình đã cài plugin đầy đủ rồi nhé : http://bit.ly/sublimetext2p

Hoàn thành

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận