Giới thiệu khóa học

 Adobe illustrator phiên bản update mới nhất kiến thức 2019 

Nội dung khóa học (11 giờ)

Giới thiệu
II : HỌC ILLUSTRATOR CC 2019
 File đính kèm phần Illustrator
12- Thực hành công cụ qua bài tập vẽ logo
 063- Thực hành với logo Hội Đồng Anh (04:51)
 064- Thực hành shape building với logo olympic 2015 - Phần 1 (08:53)
 065- Thực hành shape building với logo olympic 2015 - Phần 2 (14:25)
 066- Suy nghĩ theo kiểu shape building với logo adidas066- Suy nghĩ theo kiểu shape building với logo adidas (09:50)
 067- Thực hành shape building với logo Adobe (05:00)
 068- Thực hành shape building với logo Cisco (03:58)
 069- Thực hành shape building với logo Misubishi (04:44)
 070- Thực hành shape building với logo Royal Bank (07:27)
 071- Thực hành shape building với logo tập đoàn Sun microsystem (09:49)
 072- Thực hành shape building với logo hãng hàng không Airbush (07:24)
 073- Hai phút với logo HSBC (03:03)
 074- Thực hành shape building với logo tập đoàn Deawoo (16:02)
 075- Thực hành shape building với logo gallery showroom (07:30)
 076- Hoàn thiện logo (06:48)
 077- Thực hành shape building với logo OK (06:00)
 078- Thực hành shape building với logo dược phẩm Nam Hà (07:41)
 079- Thực hành shape building với logo Toyota (04:13)
 080- Thực hành phương pháp đối xứng trục qua logo Adroid (08:03)
 081- Thực hành với logo pepsi (05:38)
 082- Đối xứng trục với logo MacDonald - phần 1 (02:29)
 083- Đối xứng trục với logo MacDonald - phần 2 (02:05)
 084- Áp dụng kiến thức tổng hợp cho logo bệnh viện (13:19)
 085- Áp dụng kiến thức tổng hợp cho logo bệnh viện (16:32)
 086- Vẽ logo bệnh viện theo hướng đồ họa toán học (13:56)
 087- Tổng kết phần 1 tự duy hình trong thiết kế thương hiệu (03:07)
 088- Thực hành Pen tool cơ bản bài 1 (11:50)
 089- Thực hành Pen tool cơ bản bài 2 (04:55)
 090- Phương pháp làm mềm đường vẽ (08:41)
 091- Phương pháp xử lý màu Gradient (13:08)
 092- Pen tool thành thạo với logo kem Wall (06:59)
 093- Giới thiệu tính năng Image trace (10:02)
 094- Qui tắc một phần tư cung tròn với logo cocacola (10:54)
 095- Sử dụng offsetpath cho Logo Cocacola (11:46)
 096- Vẽ logo Rio Olympic và phương pháp đổ màu gradient (11:48)

Đăng ký khóa học

Giá trọn gói thanh toán một lần

299,000 đ Đăng ký