Link phần mềm + video hướng dẫn ( tài liệu thêm )-Trung tâm đào tạo Fedu

Link phần mềm + video hướng dẫn ( tài liệu thêm )

Link Fshare Office 2016 :https://www.fshare.vn/file/7WRQ8M8VKVE4?sbro=redirect


Link video hướng dẫn trên Youtube của Fedu : https://youtu.be/dmeXwhucTA8
Hoàn thành

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận