Combo Khóa Học Đồ Họa - Fedu

Học ONLINE

14-16: Làm chủ thiết kế đồ họa – Chỉnh sửa ảnh với photoshop, ilustrator, lightroom


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

30 giờ

1,290,000 ₫599,000 ₫

Học ONLINE

02-08-13-16: Trọn bộ khóa học thiết kế đồ họa


Nguyễn Đức Việt - Vũ Đình Hùng
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

60 giờ học

2,390,000 ₫799,000 ₫

Học ONLINE

08-16: COMBO Khóa học thiết kế đồ họa từ cơ bản – nâng cao


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

25 Giờ

1,299,000 ₫599,000 ₫