HỌC LẬP TRÌNH THEO LEVEL - Fedu

Học ONLINE

LEVEL 01 – Trọn bộ kiến thức lập trình html/css/javascript


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

32 giờ

3,000,000 ₫699,000 ₫

Học ONLINE

LEVEL 02-BOOTSTRAP & JQUERY


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

30 giờ

3,000,000 ₫699,000 ₫

Học ONLINE

LEVEL 03-GIT SASS & REACT JS


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

29 giờ

3,000,000 ₫699,000 ₫