Giới thiệu khóa học

HỌC PHẦN 2 - 02-KĨ THUẬT NÂNG CAO VỚI PHOTOSHOP

Nội dung khóa học

04- Kĩ thuật Retouch ảnh trên Photoshop cc
 FILE ĐÍNH KÈM
 190- Lý thuyết về retouch một bức ảnh - Retouch có phải là sửa ảnh không (05:22)
 191- Lý thuyết về phân tách tần số ảnh trong qui trình Retouch (05:26)
 192- Thực hành phân tách vùng tần số ảnh cho Retouch (03:51)
 193- Retouch - phần 1 - chỉnh cấu trúc ảnh và bù ảnh (05:30)
 194- Retouch - phần 2 - Chỉnh tóc (04:17)
 195- Retouch - phần 3 - Phân tách ảnh thành vùng màu và vùng chi tiết (02:47)
 196- Retouch - phần 4 - Xác định phần hightlight và xử lý vùng chuyển màu (05:22)
 197- Retouch - phần 5 - Xử lý phần quầng mắt (03:46)
 198- Retouch - phần 6 - Xử lý nhược điểm (05:08)
 199- Retouch - phần 7 - Làm mịn da bằng gausian blur (06:15)
 200- Retouch - phần 8 - Tạo độ nhám của da (06:22)
 201- Retouch - phần 9 - Tái tạo da (03:47)
 202- Retouch - phần 10 - Làm sắc nét phần lông mày (04:49)
 203- Retouch - phần 11 - Xử lý mống mắt với healing brush (06:12)
 204- Retouch - phần 12 - Xử lý tròng mắt với Curves và blending mode (04:23)
 205- Retouch - phần 13 - Xử lý lông mi với color burn (05:49)
 206- Retouch - phần 14 - Chuốt lông mi sắc với brush và curves (07:00)
 207- Retouch - phần 15 - Tạo năng lượng cho mắt với xử lý brush (06:11)
 208- Retouch - phần 16 - Tạo khối cho gương mặt (05:09)
 209- Retouch - phần 17 - Chỉnh màu và hoàn thiện độ sắc nét (04:29)
 260- Thực hành Retouch ảnh qua bài tập (05:15)
 261- Thực hành Retouch - Xử lý cấu trúc ảnh (04:16)
 262- Thực hành Retouch - Xử lý mảng lớn trên gương mặt (03:49)
 263- Thực hành Retouch - Phân tách màu và chi tiết (02:48)
 264- Thực hành Retouch - Xử lý hạt (09:30)
 265- Thực hành Retouch - Xử lý mụn (05:07)
 266- Thực hành Retouch - Xử lý vùng chuyển đổi highlight và shadow (04:31)
 267- Thực hành Retouch - Làm mịn da và tái tạo da (05:23)
 268- Thực hành Retouch - Xử lý phần mắt (08:30)
 269- Thực hành Retouch - Hoàn thiện phần mắt (05:24)
 270- Thực hành Retouch - Xử lý phần môi (03:27)
 271- Thực hành Retouch - Vẽ lông mi (05:01)
 272- Thực hành Retouch - Hoàn thiện (04:57)
 210- Tổng kết lý thuyết phần Retouch (02:56)

Đăng ký khóa học

Giá thanh toán 1 lần học trọn đời

299,000 đ Đăng ký