Học thiết kế đồ họa theo Level - Fedu

Học ONLINE

Level 1: Học thiết kế đồ họa từ cơ bản đến nâng cao


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

200+

3,495,000 ₫699,000 ₫

Học ONLINE

Level2: Thiết kế Ux/Ui cho Web, app Mobile


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

15 giờ học

1,399,000 ₫650,000 ₫

Học ONLINE

Level3 – Thiết kế ứng dụng, thiết kế web theo chuẩn Material Design bằng Photoshop


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

9 giờ

1,199,000 ₫299,000 ₫