Lập trình - Thiết kế web - Fedu

Học ONLINE

34- THỰC HÀNH THIẾT KẾ DỮ LIỆU VỚI SQL QUA BÀI TẬP


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

30 giờ học

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

30 – HTML CSS cơ bản


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

10 giờ học

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

029- Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

20 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

27 – Lập trình back-end cơ bản với nodejs & mongodb, mongooose, postgresql.


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

16 giờ

899,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator


NGUYỄN ĐỨC VIỆT
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

12h

750,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

03: Thành thạo lập trình jquery qua 20 bài tập thực hành


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

15 giờ học

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

23 – Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

80 bài

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

22 – Học tất tần tật về Javascript từ đầu


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

15 giờ học

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

21: Học SASS và cắt web từ file thiết kế photoshop theo ‘kiểu’ SASS


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

8

550,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

20: Học lập trình Angular js/MySQL/PHP


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

12 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

19: Học lập trình Back-end PHP/MySql/Jquery nâng cao


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

11 Giờ

649,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

18 – Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC với Codeigniter Framework 3x


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

13 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

12: Học lập trình ra website hoàn chỉnh A-Z với WordPress


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

27 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

15: Học lập trình Frontend nâng cao qua project thực tế


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

18 giờ

649,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

11: Học cách sử dụng Git & github cho lập trình và thiết kế website


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

4 giờ

599,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

09: Học lập trình web front-end cơ bản với Bootstrap 4, Jquery, CSS3, HTML5


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

21 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

05: Học thiết kế web bán hàng trong 3 ngày cho người không chuyên


Nguyễn Đức Việt
 • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

21 giờ

549,000 ₫299,000 ₫