20: Học lập trình Angular js/MySQL/PHP - Fedu

20: Học lập trình Angular js/MySQL/PHP

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

Học phí (mua 1 lần học trọn đời) tại FEDU

699,000  399,000 

Học phí chỗ khác: 699,000 ₫

Học đến khi thành thạo thì thôi

Hoàn lại học phí nếu không hài lòng

Lưu ý: Hình thức học của Fedu là học ONLINE, chúng tôi không mở lớp dạy trực triếp hoặc offline. Học viên vui lòng cân nhắc trước khi đăng ký