23 - Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6 - Fedu

23 – Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

Học phí (mua 1 lần học trọn đời) tại FEDU

699,000  299,000 

Học phí chỗ khác: 699,000 ₫

Học đến khi thành thạo thì thôi

Hoàn lại học phí nếu không hài lòng

Lưu ý: Hình thức học của Fedu là học ONLINE, chúng tôi không mở lớp dạy trực triếp hoặc offline. Học viên vui lòng cân nhắc trước khi đăng ký

Thời lượng: 80 bài

Bài học: 12 giờ bài

Giới thiệu khóa học

TypeScript là gì?

TypeScript là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, nó có thể được coi là một phiên bản nâng cao của Javascript bởi việc bổ sung tùy chọn kiểu tĩnh và lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript. TypeScript có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy ở client-side (Angular2) và server-side (NodeJS).

TypeScript sử dụng tất cả các tính năng của của ECMAScript 2015 (ES6) như classes, modules. Không dừng lại ở đó nếu như ECMAScript 2017 ra đời thì mình tin chắc rằng TypeScript cũng sẽ nâng cấp phiên bản của mình lên để sử dụng mọi kỹ thuật mới nhất từ ECMAScript. Thực ra TypeScript không phải ra đời đầu tiên mà trước đây cũng có một số thư viện như CoffeScript và Dart được phát triển bởi Google, tuy nhiên điểm yếu là hai thư viện này sư dụng cú pháp mới hoàn toàn, điều này khác hoàn toàn với TypeScript, vì vậy tuy ra đời sau nhưng TypeScript vẫn đang nhận được sự đón nhận từ các lập trình viên.

Tại sao nên sử dụng TypeScript?

 • Dễ phát triển dự án lớn: Với việc sử dụng các kỹ thuật mới nhất và lập trình hướng đối tượng nên TypeScript giúp chúng ta phát triển các dự án lớn một cách dễ dàng.
 • Nhiều Framework lựa chọn: Hiện nay các Javascript Framework đã dần khuyến khích nên sử dụng TypeScript để phát triển, ví dụ như AngularJS 2.0 và Ionic 2.0.
 • Hô trợ các tính năng của Javascript phiên bản mới nhất: TypeScript luôn đảm bảo việc sử dụng đầy đủ các kỹ thuật mới nhất của Javascript, ví dụ như version hiện tại là ECMAScript 2015 (ES6).
 • Là mã nguồn mở: TypeScript là một mã nguồn mở nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng mà không mất phí, bên cạnh đó còn được cộng đồng hỗ trợ.
 • TypeScript là Javscript: Bản chất của TypeScript là biên dịch tạo ra các đoạn mã javascript nên ban có thê chạy bất kì ở đâu miễn ở đó có hỗ trợ biên dịch Javascript. Ngoài ra bạn có thể sử dụng trộn lẫn cú pháp của Javascript vào bên trong TypeScript, điều này giúp các lập trình viên tiếp cận TypeScript dễ dàng hơn.

ƯU ĐIỂM CỦA KHÓA HỌC TYPESCRIPT TẠI FEDU.

Hiện tại ở Việt Nam chưa có nhiều trung tâm dạy các khóa học lập trình Typescript bài bàn – do đây là công nghệ khá mới mà, đến với khóa học của lập trình hướng đối tượng Typescript của chúng tôi– do giảng viên Nguyễn Đức Việt ( người có 12 năm kinh nghiệm giảng dạy lập trình web) – đã tổng hợp lại kiến thức trong quá trình làm việc, và các giáo trình chuẩn quốc tế từ các nước như Mỹ, Úc, Ấn Độ bạn sẽ nắm rõ Typescript trong lòng bàn tay chỉ trong vòng 2-3 tuần học đẻ có thể làm được việc

Với rất nhiều bài tập thực hành thực tế, chi tiết các hiệu ứng từ các website nổi tiếng như kenh14, facebook để lập trình các chức năng tương tác với front-end ví dụ : giỏ hàng, các tính năng view ảnh, notification trên facebook.

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC.

 • Học viên yêu thích về lập trình.
 • Học viên muốn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình javascript/typescript từ đầu theo một cách bài bản nhất.
 • Học viên muốn tạo ra các ứng dụng web hoàn trình bằng javascript làm chủ các kỹ năng lập trình trong javascript như Type Script, Es6.

YÊU CẦU KHÓA HỌC.

 

Nội dung khoá học

Mục đầu tiên
001 – Giới thiệu và cài đặt Typescript
 001 – Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript
 002 – Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file
002 – Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript
 003 – Kiểu dữ liệu string trong type script
 004 – Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string
003 – Ba kiểu dữ liệu mới so với Javascript
 005 – Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript
 006 – Kiểu dữ liệu Any
 007 – Kiểu dữ liệu void trong Typescript
004 – Tổng kết phần kiểu dữ liệu trong Typescript
 008 – Ép kiểu trong typescript
 009 – Tổng kết phần kiểu dữ liệu
005 – Bốn kiểu function trong Typescript
 010 – Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript – return function
 011 – Vì sao phải sử dụng hàm có tham số
 012 – Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript
 013 – Kiểu function thứ 4 – Function không cần function
006 – Tại sao phải lập trình hướng đối tượng
 014 – Học lập trình hướng đối tượng từ đầu, Tại sao phải sử dụng lập trình hướng đối tượng
 015 – Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng giỏ hàng
007 – Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng
 016 – Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng
 017 – Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng
 018 – Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng
008 – Cơ bản về Class và Instance
 019 – Tạo class thế nào
 020 – Tạo instance thế nào
009 – Luyện tập về Class
 021 – Bài tập 2 về class
 022 – Bài tập tổng hợp 3 – Class và Enum
 Bài giảng mới
010 – Ý nghĩa của Static và Exetends
 023 – Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng
 024 – Kế thừa trong typescript – Phần 1
 025 – Kế thừa trong typescript – Phần 2
 026 – Kế thừa trong typescript – Phần 3
011 – Hiểu bản chất Access Modifier trong Typescript
 027 – Lý thuyết cơ bản về Access Modifier có cần dùng access modifier không
 028 – Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 1
 029 – Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 2
012 – Lý thuyết về Accessor trong Typescript
 030 – Lý thuyết về Accessor trong Typescript
 031 – Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập
 032 – Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu
013 – Abstract là gì
 033 – Sử dụng Abstract Class trong Typescript
 034 – Sử dụng Abstract method trong typescript
014 – Generic sử dụng thế nào
 035 – Cơ bản về Generic trong lập trình typescript
 036 – Sử dụng Generic trong class
 037 – Generic Class sử dụng trong Typescript
015 – Thực hành Interface trong Typescript
 038 – Interface trong lập trình hướng đối tượng
 039 – Interface Class sử dụng trong Typescript
016 – Namespace và Export
 040 – Export trong Typescript
017 – Giới thiệu Project lập trình Typescript
 041 – Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng
 042 – Dựng giao diện – phần HTML cho ứng dụng
018 – Xử lý nội dung và HTML cho ứng dụng
 043 – Xử lý phần HTML cột phải
 044 – Tạo khối nội dung demo bên trái cho ứng dụng
019 – Xử lý giao diện bằng CSS và Boostrap 4
 045 – Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 4
 046 – Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome
020 – Khởi động Project với việc xây dựng Class sản phẩm
 047 – Tạo Class
 048 – Lập trình các hàm tương tác với đối tượng
021 – Class thứ hai – class Quản lý hàng và các phương thức thao tác với sản phẩm
 049 – Tạo bộ khung cho Class Quản lý hàng
022 – Class thứ ba – Class giỏ hàng
 050 – Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng
 051 – Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng
023 – Class thứ tư – Class quản lý giỏ hàng
 052 – Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng
024 – Cách tạo file tsconfig và cài đặt cơ bản trước khi code
 053 – Cài đặt cơ bản cho ứng dụng
 054 – Cài đặt cơ bản trước khi code
 055 – Cách tạo file tsconfig-json
025 – Xử lý hàm Constructor
 056 – Xử lý Constructor
 057 – Cách 2 xử lý Constructor
026 – Lấy nội dung sản phẩm và đẩy ra giao diện
 058 – Viết hàm lấy nội dung sản phẩm
 059 – Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện
027 – Lấy thông tin sản phẩm khi click vào nút Mua Ngay
 061 – Phương thức mua hàng
 062 – Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay
028 – Truyền tham số vào hàm getSanPhamById
 063 – Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML
 064 – Viết hàm getSanPhamById
029 – Viết hàm thêm sản phẩm giỏ hàng
 065 – Thao tác với class ‘quản lý giỏ hàng’
 066 – Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng
030 – Viết hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
 067 – Viết hàm kiểm tra sản phẩm
 068 – Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
031 – Phun dữ liệu ra giao diện HTML trong class quản lý giỏ hàng
 069 – Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML
 070 – Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript
032 – Viết hàm tính số lượng và tính giá trong Class quản lý giỏ hàng
 071 – Tính số lượng sản phẩm
 072 – Tính giá sản phẩm
033 – Viết hàm Update giỏ hàng
 073 – Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng
 074 – Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
034 – Truyền tham số và cập nhật sản phẩm vào dữ liệu
 075 – Truyền nội dung thông qua HTML
 076 – Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu
035 – Đẩy dữ liệu ra giao diện và viết hàm hiển thị thông báo
 077 – Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện
 078 – Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng
036 – Tổng kết
 079 – Tổng kết

 

 • TypeScript sử dụng các kiểu dữ liệu chặt chẽ mà vẫn tương thích với JavaScript cho phép kiểm soát việc sử dụng sai kiểu cho các thành phần khai báo
 • TypeScript cho phép xây dựng mô hình mã nguồn dựa trên mô hình hướng đối tượng (rất giống với mô hình OOP của C#, Java)
 • TypeScript tương thích với thư viện JavaScript sẵn có
 • Hiện nay có rất nhiều công cụ biên tập hỗ trợ TypeScript như Visual Studio, Sublime Text, Eclipse, Visual Studio Code, WebStorm, Atom
 • Có thể sử dụng TypeScript để phát triển ứng dụng cho backend (NodeJs) hay frontend với các ứng dụng chạy trên trình duyệt.
 • Hỗ trợ ECMAScript 5, ECMAScript 6.
 • Hỗ trợ lập trình với kiểu generic
 • Cho phép phân tách thành các thành phần rời thông qua việc sử dụng module và namespace
 • Giảng viên với 12 năm trong nghề thiết kế, lập trình web. Anh đã và đang giảng dạy, đào tạo cho khoảng hơn 10.000+ học viên thiết kế, lập trình web tại Việt Nam. Tốt nghiệp khoa CNTT, Đại học bách khoa Hà Nội. Từng làm việc trong nhiều dự án lớn thuộc tập đoàn lớn, anh đã và đang tham gia rât nhiều dự án Freelancer về thiết kế đồ họa nên kinh nghiệm thực tế dồi dào, mong muốn đem những kinh nghiệm này chia sẻ cho tất cả mọi người, giúp các bạn có được những hành trang quý báu trên con đường sự nghiệp.
 • Từng du học nghành thiết kế đồ họa đa phương tiện – tại tập đoàn Aptech Limited – Bangalore Ấn Độ theo chương trình giảng viên tài năng.
 • Tốt nghiệp khoa CNTT, Đại học bách khoa Hà Nội.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “23 – Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6”
23 – Học thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6299,000 đĐĂNG KÝ NGAY