Thiết kế đồ họa - Fedu

Học ONLINE

Thiết kế quảng cáo tương tác với Google Web Designer


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

10 giờ

299000 ₫

Học ONLINE

032 – Thiết kế và làm profile cá nhân bằng Powerpoint


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

30 giờ học

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

031- Thực hành thiết kế UI/UX qua bài tập


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

15 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

28 -Học diễn hoạ 3D không cần biết thiết kế 3D với Adobe Dimension


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

4+

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

26 – DỰNG VIDEO QUẢNG CÁO TRONG VÒNG 30 PHÚT VỚI ILLUSTRATOR VÀ POWERPOINT


NGUYỄN ĐỨC VIỆT
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

12 giờ

698,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

13: Học thiết kế UX/UI Web/App bằng Adobe Photoshop, Adobe Muse và Adobe Experience design CC 2017


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

15 Giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

14: Học chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp bằng Adobe LightRoom


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

8

690,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

02: Dựng phim hoạt hình bằng PHOTOSHOP VÀ ABODE AFTER EFFECT.


Vũ Đình Hùng
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

4 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

16: Trở thành nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp với Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

25 giờ

699,000 ₫299,000 ₫

Học ONLINE

08: Khóa học thiết kế đồ họa cơ bản với Photoshop, Ilustrator, Animate


Nguyễn Đức Việt
  • ( 8 Đánh giá )

3450 Học viên

8,5 giờ

699,000 ₫299,000 ₫