Logo quán trà - Fedu

Chủ đề logo cho quán trà tên gọi ” Hoa tâm trà”

Kiến thức sử dụng illustrator cơ bản từ khóa 08 – Khóa học thiết kế đồ họa cơ bản với Photoshop, Illustrator, Animate và phần chủ yếu thuộc khóa 16 – Đưa thiết kế từ bản vẽ tay

file đính kèm bên dưới :

Học viên : Lê Nam Sơn