Sản phẩm phim hoạt hình được dựng bằng PHOTOSHOP VÀ ABODE AFTER EFFECT - Fedu

Sản phẩm phim hoạt hình được dựng bằng PHOTOSHOP VÀ ABODE AFTER EFFECT

Sản phẩm phim hoạt hình được dựng bằng PHOTOSHOP VÀ ABODE AFTER EFFECT

[TPC PARK] TÔI LÁI ĐẾN KHI TÔI BAY

Mô tả ngắn:

Tôi lái đến khi tôi bay là đoạn video ngắn được xây dựng nhằm quáng bá hình ảnh và dịch vụ của TPC Park đến với mọi người: “TPC Park cung cấp dịch vụ đậu ô tô tiện lợi và an toàn tại sân bay”. Trong video, người sáng tạo đã sử dụng kĩ năng thiết kế nhân vật, bối cảnh, vẽ storyboard bằng phần mềm Photoshop; tạo xương, chuyển động bằng phần mềm After effects. Học viên đã được trang bị kỹ năng cơ bản để làm việc và tự nâng cao kỹ thuật hoạt hình 2D.Đặc biệt đây là video quảng cáo tự sản xuất không tốn khoản chi phí nào cho quay phim. /

Cùng xem một số sản phẩm phim hoạt hình ngắn khác được sản xuất bới chính học viên của Fedu:

Bạn Huy Bạch Ngọc với video Áp suất

Bạn Hung mox với video Love Story

Còn chần chờ gì nữa không đăng kí tham gia ngay khoá học thiết kế đồ học tại Fedu. Bạn sẽ là người thiết kế ra tất cả sản phẩm chuyên nghiệp trên và hơn thế nữa ! 

Kĩ năng

Đăng vào

03/11/2017