Website nhà hàng tổ chức tiệc cưới từ file vẽ tay và thiết kế UI/UX cho website bằng Adobe Muse - Fedu

Website nhà hàng tổ chức tiệc cưới từ file vẽ tay và thiết kế UI/UX cho website bằng Adobe Muse

,
Website nhà hàng tổ chức tiệc cưới từ file vẽ tay và thiết kế UI/UX cho website bằng Adobe Muse

Website rất đẹp của một học viên hiện đang theo học các khóa học về lập trình web và thiết kế đồ họa tại Fedu.vn

 Link website : https://redswanrestaurant.github.io/

Sự kết hợp hoàn hảo giữa khóa ” Tư duy thiết kế – VietND_16 và Học thiết kế UI/UX Web/App bằng Adobe Muse, Photoshop , Experience Design – VietND_13 “

Kĩ năng

Đăng vào

18/08/2017