adobe audition Archives - Fedu
Bản thu Multitrack – xuất file trong Adobe Audition

Bản thu Multitrack – xuất file trong Adobe Audition

Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ học cách gửi trực tiếp bản thu đến Adobe Encoder. Đây là các bản thu đã được chỉnh sửa và làm chủ, thuận tiện để dựng cảnh và đăng tải. Adobe Audition là ứng dụng vô cùng tiện ích, hứa hẹn đem...
Trang 1/ 11