âm nhạc Archives - Fedu
Âm nhạc cho designers: nghe để khơi nguồn sáng tạo (P2)

Âm nhạc cho designers: nghe để khơi nguồn sáng tạo (P2)

(tiếp theo) “Anh có thể ra ngoài nghe điện thoại được chứ?” Đó là câu hỏi bạn nhận được khi đang ở trong một co-working space mình thuê cho chặng cuối chiến dịch thiết kế vừa rồi? Có thể đánh bạo nói, bạn sẽ mong muốn môi trường làm...
Âm nhạc cho designers: nghe để khơi nguồn sáng tạo (P1)

Âm nhạc cho designers: nghe để khơi nguồn sáng tạo (P1)

“Anh có thể ra ngoài nghe điện thoại được chứ?” Đó là câu hỏi bạn nhận được khi đang ở trong một co-working space mình thuê cho chặng cuối chiến dịch thiết kế vừa rồi? Có thể đánh bạo nói, bạn sẽ mong muốn môi trường làm việc với...
Trang 1/ 11