audio Archives - Fedu
Audio – thêm hiệu ứng âm thanh trong Premiere Pro (P2)

Audio – thêm hiệu ứng âm thanh trong Premiere Pro (P2)

(tiếp theo) Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành thao tác với file audio. Như các bạn đã thấy, Premiere Pro sẽ cung cấp cho bạn đủ kiến thức, kĩ năng, Từ đó, vững vàng chinh phục các dự án về video kế tiếp. Bây giờ,...
Audio – thêm hiệu ứng âm thanh trong Premiere Pro (P1)

Audio – thêm hiệu ứng âm thanh trong Premiere Pro (P1)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách nhập file audio trong Premiere Pro. Đây là kĩ năng quan trọng của mỗi designer khi sử dụng phần mềm. Bởi một video thiếu đi âm thanh sẽ không thể hấp dẫn, độc đáo và đáng lưu trữ. Vì vậy, hi vọng...
Trang 1/ 11