Theme Flatsome v3.3.7 mới nhất. - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Theme Flatsome v3.3.7 mới nhất.

Tính năng của Flatsome

Flatsome có vài tính năng nổi bật rất đáng chú ý. Đây là một vài tính năng quan trọng nhất

Setup Wizard

Ngay sau khi bạn cài đặt và activate theme, bạn sẽ nhìn thấy màn hình setup wizard giúp bạn dễ dàng thiết lập theme.

Bạn có thể bỏ qua Setup wizard nếu muốn. Bạn có thể chạy lại setup wizard bằng cách đi tới Flatsome -> Setup Wizard.

Trong quá trình setup bạn sẽ có tùy chọn tạo child theme tự động.

Việc tạo child theme như thế này rất dễ dàng cho những bạn mới làm quen WordPress. Bạn nên tạo child theme để giữ được tùy biến theme sau này khi cập nhật bản mới.

Quá trình setup cũng sẽ hỏi bạn cài đặt một số plugin. Chúng bao gồm:

Bạn cũng có thể cài đặt demo ngay trong quá trình setup. Nếu bạn cài đặt theme trên một trang mới tinh, cài đặt demo sẽ giúp bạn nhanh chóng xây dựng website như demo bạn xem trên ThemeForest.

Sau này bạn có thể tùy chỉnh lại theme theo