Giới thiệu về PHP - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Giới thiệu về PHP

PHP là gì?

 • PHP là một từ viết tắt của “PHP: Hypertext Preprocessor”
 • PHP là một ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi
 • Các tập lệnh PHP được thực hiện trên máy chủ
 • PHP là miễn phí để tải về và sử dụng

PHP là một ngôn ngữ tuyệt vời và phổ biến!

Nó đủ mạnh để trở thành cốt lõi của hệ thống viết blog lớn nhất trên web (WordPress)!
Nó đủ sâu để chạy mạng xã hội lớn nhất (Facebook)!
Nó cũng dễ dàng để trở thành một ngôn ngữ phía máy chủ đầu tiên của người mới bắt đầu!

File PHP là gì?

 • Các tệp PHP có thể chứa các văn bản, HTML, CSS, JavaScript, và mã PHP
 • Mã PHP được thực hiện trên máy chủ, và kết quả được trả lại cho trình duyệt như là HTML đơn giản
 • Các tệp PHP có phần mở rộng “.php”

PHP có thể làm gì?

 • PHP có thể tạo ra nội dung trang động
 • PHP có thể tạo, mở, đọc, viết, xóa, và đóng các tập tin trên máy chủ
 • PHP có thể thu thập dữ liệu biểu mẫu
 • PHP có thể gửi và nhận cookie
 • PHP có thể thêm, xóa, sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn
 • PHP có thể được sử dụng để kiểm soát người dùng truy cập
 • PHP có thể mã hóa dữ liệu

Với PHP bạn không bị giới hạn ở HTML đầu ra. Bạn có thể xuất hình ảnh, các tập tin PDF, và thậm chí cả phim Flash. Bạn cũng có thể xuất ra bất kỳ văn bản, chẳng hạn như XHTML và XML.


Tại sao lại là PHP?

 • PHP chạy trên các nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, v.v …)
 • PHP tương thích với hầu hết các máy chủ được sử dụng ngày nay (Apache, IIS, …)
 • PHP hỗ trợ một loạt các cơ sở dữ liệu
 • PHP là miễn phí. Tải nó từ tài nguyên PHP chính thức: www.php.net
 • PHP là dễ học và chạy hiệu quả ở phía máy chủ