Ví dụ Form trong PHP

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Mẫu Form hoàn chỉnh trong PHP

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách giữ các giá trị của dữ liệu đầu vào khi người dùng nhấn nút “ submit”.


Cách giữ các giá trị có trong Form của PHP

Để hiển thị các giá trị bên trong dữ liệu đầu vào sau khi người dùng nhấn nút submit, chúng ta phải thêm một đoạn mã code trong giá trị bao gồm tên, email và website. Ở mỗi đoạn chú thích, chúng ta đặt đoạn mã code bằng các thẻ <textarea> và <textarea>. Những đoạn mã code ngắn này cho các giá trị $name, $email, $website, và $ comment.

Sau đó, để nút “radio” hiển thị. Để làm được điều này, chúng ta cần phải thao tác các thuộc tính sau ( không phải thuộc tính value cho các nút radio):


Ví dụ về mẫu Form hoàn chỉnh trong PHP 

PHP Form Validation Example

* required field.

Name: 
 * 

E-mail: 
 * 

Website: 
 

Comment: 
 

Gender:  Female  Male * 

Submit
Your Input:

 

Tham khảo thêm các khóa học lập trình web từ Front-end đến Back-end do trực tiếp giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy giúp bạn thành thạo kỹ năng lập trình web từ CƠ BẢN – NÂNG CAO với giá chỉ từ 290,000đ: