Xử lý file trong PHP

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Xử Lý Files Trong PHP

Xử lý file là một phần quan trọng trong thiết kế web. Để làm được điều này, trước tiên bạn vẫn phải mở file, tuy nhiên quy trình của mỗi file lại không giống nhau.

Nên cẩn thận khi thực hiện mỗi thao tác. Khi bạn thao tác các files, bạn phải cẩn thận bởi bạn hoàn toàn có thể phá hủy nó bởi một vài thao tác sai. Những lỗi sai thông thường của người dùng là sửa file hoặc xóa nhầm nội dung.


Các thao tác để xử lý files

PHP có một vài chức năng khác nhau như tạo, đọc, upload và chỉnh sửa files.

Giả sử chúng ta có một tập văn bản gọi là “webdictionary.txt”, được lưu trong máy chủ, nó sẽ viết như sau:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
CSS = Cascading Style Sheets
HTML = Hyper Text Markup Language
PHP = PHP Hypertext Preprocessor
SQL = Structured Query Language
SVG = Scalable Vector Graphics
XML = EXtensible Markup Language

Hàm readfile() sẽ đọc file được truyền vào. In kết quả đọc được ra màn hình.

Ví dụ:

<?php
echo readfile("webdictionary.txt");
?>

Hàm readfile() có tác dụng mở một file và đọc nội dung của file đó.

Tham khảo thêm các khóa học lập trình web từ Front-end đến Back-end do trực tiếp giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy giúp bạn thành thạo kỹ năng lập trình web từ CƠ BẢN – NÂNG CAO với giá chỉ từ 290,000đ: