Giới thiệu về CSS3 - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Giới thiệu về CSS3

CSS3 là tiêu chuẩn gần đây nhất được áp dụng cho CSS. CSS3 hoàn toàn tương thích ngược với các phiên bản CSS trước đó.

Trong nội dung phần CSS3, các bạn sẽ được học về các tính năng mới được cập nhật cho CSS3.

Các module trong CSS3

CSS3 đã được chia thành “mô-đun”. Nó chứa “đặc tả CSS cũ” (đã được chia thành các phần nhỏ hơn). Ngoài ra, các module mới được thêm vào.

  • Selectors
  • Box Model
  • Backgrounds and Borders
  • Image Values and Replaced Content
  • Text Effects
  • 2D/3D Transformations
  • Animations
  • Multiple Column Layout
  • User Interface

Hầu hết các thuộc tính CSS3 mới đều được thực hiện trong các trình duyệt hiện đại.