Bố cục trong CSS - float và clear - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Bố cục trong CSS – float và clear

Thuộc tính float xác định phần tử có được trôi nổi.

Thuộc tính clear dùng để điều chỉnh các phần tử đang trôi nổi.

Thuộc tính float

Đơn giản nhất, thuộc tính float có thể được dùng để bao quanh văn bản xung quanh hình ảnh. Ví dụ dưới đây xác định hình ảnh được trôi nổi bên phải văn bản:

img {
  float: right;
  margin: 0 0 10px 10px;
}

Thuộc tính clear

Thuộc tính clear được sử dụng để tùy chỉnh các phần tử đang trôi nổi. Thuộc tính này xác định phía của phần tử trôi nổi không được thả trôi.

div {
  clear: left;
}

Clearfix

Nếu một phần tử cao hơn phần tử chứa nó và phần tử này được thả nổi, nó sẽ tràn ra bên ngoài. Bạn có thể thêm overflow: auto; vào phần tử chứa nó để khắc phục vấn đề này.

.clearfix {
  overflow: auto;
}

overflow:auto clearfix hoạt động tốt khi bạn có thể giữ quyền kiểm soát margin và padding (không thì thanh cuộn sẽ xuất hiện). Giải pháp sử dụng clearfix được đánh giá là tiện lợi hơn để bạn thêm vào mã, giúp trang web hiển thị tốt hơn.

.clearfix::after {
  content: "";
  clear: both;
  display: table;
}

Ví dụ bố cục trang web

Đây là bố cục phổ biến cho website với thuộc tính float:

.header, .footer {
  background-color: grey;
  color: white;
  padding: 15px;
}

.column {
  float: left;
  padding: 15px;
}

.clearfix::after {
  content: "";
  clear: both;
  display: table;
}

.menu {
  width: 25%;
}

.content {
  width: 75%;
}

Thuộc tính float trong CSS

Thuộc tínhMô tả
clearXác định bên cạnh của một phần tử nơi các phần tử nổi không được thả nổi
floatXác định xem một phần tử có nổi hay không
overflowXác định điều gì xảy ra nếu nội dung tràn hộp của một phần tử
overflow-xXác định phải làm gì với các cạnh trái / phải của nội dung nếu nó tràn lên vùng nội dung của phần tử
overflow-yXác định phải làm gì với các cạnh trên cùng / dưới cùng của nội dung nếu nó tràn lên vùng nội dung của phần tử