Giới thiệu về HTML5 - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Giới thiệu về HTML5

Front-end

HTML5

CSS

jquery

Bootstrap

Json

JavaScript

Theme

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Hướng dẫn CSS

CSS3

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

Có gì mới trong HTML5?

Khai báo DOCTYPE cho HTML5 rất đơn giản:

<!DOCTYPE html>

Việc khai báo mã hóa ký tự (charset) cũng rất đơn giản:

<meta charset=”UTF-8″>

Ví dụ về HTML5:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<title>Title of the document</title>
</head>

<body>
Content of the document……
</body>

</html>

Mã hoá ký tự mặc định trong HTML5 là UTF-8.

Các phần tử mới trong HTML5

Các phần tử HTML5 thú vị nhất là:

Các phần tử ngữ nghĩa mới như <header>, <footer>, <article>, và <section>.

Các thuộc tính mới của các phần tử form như số, ngày tháng, thời gian, lịch và phạm vi.

Các phần tử đồ họa mới: <svg> và <canvas>.

Các phần tử đa phương tiện mới: <audio> và <video>.

API mới của HTML5 ((Application Programming Interfaces)

API mới thú vị nhất trong HTML5 là:

  • HTML Geolocation
  • HTML Drag and Drop
  • HTML Local Storage
  • HTML Application Cache
  • HTML Web Workers
  • HTML SSE

Mẹo: HTML Local storage là một sự thay thế mạnh mẽ cho các cookie.

Phần tử bị loại bỏ trong HTML5

Các phần tử HTML4 sau đã được loại bỏ trong HTML5:

 Phần tử bị loại bỏ Sử dụng thay thế
 <acronym>  <abbr>
 <applet>  <object>
 <basefont>  CSS
 <big>  CSS
 <center>  CSS
 <dir>  <ul>
 <font>  CSS
 <frame>
 <frameset>
 <noframes>
 <strike>  CSS, <s>, or <del>
 <tt>  CSS

Lịch sử HTML

Kể từ những ngày đầu của World Wide Web, đã có nhiều phiên bản của HTML:

Năm Phiên bản
 1989  Tim Berners-Lee phát minh ra www
 1991  Tim Berners-Lee đã phát minh ra HTML
 1993  Dave Raggett soạn thảo HTML +
 1995  HTML Working Group đã định nghĩa HTML 2.0
 1997  W3C đề xuất: HTML 3.2
 1999  W3C đề xuất: HTML 4.01
 2000  W3C đề xuất: XHTML 1.0
 2008  Dự thảo công khai WHATWG HTML5 đầu tiên
 2012  Tiêu chuẩn WHATWG HTML5
 2014  W3C đề xuất: HTML 5
 2016  W3C dự thảo đề xuất: HTML 5.1

Từ năm 1991 đến năm 1999, HTML phát triển từ phiên bản 1 đến phiên bản 4.

Vào năm 2000, Tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) đã giới thiệu XHTML 1.0. Cú pháp XHTML là nghiêm ngặt, và các nhà phát triển đã buộc phải viết đúng và mã “well-formed”.

Năm 2004, W3C quyết định dừng phát triển HTML, thay vào đó là XHTML.

Năm 2004, WHATWG (Tổ công tác ứng dụng công nghệ siêu văn bản trên web) được thành lập. WHATWG muốn phát triển HTML, phù hợp với cách sử dụng web, trong khi vẫn tương thích ngược với các phiên bản HTML cũ.

Giai đoạn 2004 – 2006, WHATWG đã nhận được sự hỗ trợ của các nhà cung cấp trình duyệt lớn.

Năm 2006, W3C thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ WHATWG.

Trong năm 2008, dự thảo công khai HTML5 đầu tiên được phát hành.

Vào năm 2012, WHATWG và W3C đã quyết định dừng hợp tác:

WHATWG muốn phát triển HTML dưới dạng “Living Standard”, đây là bản cập nhật và cải thiện. Bạn có thể thêm các tính năng mới nhưng không thể xóa tính năng cũ.

WHATWG HTML5 Living Standard đã được xuất bản vào năm 2012 và được cập nhật liên tục.

W3C muốn phát triển một tiêu chuẩn HTML5 và XHTML. Đề xuất về HTML5 của W3C được phát hành vào 28 tháng 10 năm 2014.

W3C cũng xuất bản HTML 5.1 Candidate Recommendation vào ngày 21 tháng 6 năm 2016.

 

Tham khảo thêm 2 khóa học hữu ích do giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy: