Giới thiệu về HTML5 - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Giới thiệu về HTML5

Front-end

HTML5

CSS

jquery

  Bootstrap

   Json

    JavaScript

    Theme

    Hướng dẫn HTML

    Biểu mẫu HTML

    Đồ họa HTML

    Phương tiện ghi HTML

    HTML APIs

    Tài nguyên HTML

    Hướng dẫn CSS

    CSS3

    Hướng dẫn JavaScript

    Biểu mẫu JavaScript

    Đối tượng JavaScript

    Hàm JavaScript

    DOM JavaScript

    Trình duyệt BOM

    JavaScript Ajax

    JavaScript Json

    Có gì mới trong HTML5?

    Khai báo DOCTYPE cho HTML5 rất đơn giản:

    <!DOCTYPE html>

    Việc khai báo mã hóa ký tự (charset) cũng rất đơn giản:

    <meta charset=”UTF-8″>

    Ví dụ về HTML5:

    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    <meta charset=”UTF-8″>
    <title>Title of the document</title>
    </head>

    <body>
    Content of the document……
    </body>

    </html>

    Mã hoá ký tự mặc định trong HTML5 là UTF-8.

    Các phần tử mới trong HTML5

    Các phần tử HTML5 thú vị nhất là:

    Các phần tử ngữ nghĩa mới như <header>, <footer>, <article>, và <section>.

    Các thuộc tính mới của các phần tử form như số, ngày tháng, thời gian, lịch và phạm vi.

    Các phần tử đồ họa mới: <svg> và <canvas>.

    Các phần tử đa phương tiện mới: <audio> và <video>.

    API mới của HTML5 ((Application Programming Interfaces)

    API mới thú vị nhất trong HTML5 là:

    • HTML Geolocation
    • HTML Drag and Drop
    • HTML Local Storage
    • HTML Application Cache
    • HTML Web Workers
    • HTML SSE

    Mẹo: HTML Local storage là một sự thay thế mạnh mẽ cho các cookie.

    Phần tử bị loại bỏ trong HTML5

    Các phần tử HTML4 sau đã được loại bỏ trong HTML5:

     Phần tử bị loại bỏSử dụng thay thế
     <acronym> <abbr>
     <applet> <object>
     <basefont> CSS
     <big> CSS
     <center> CSS
     <dir> <ul>
     <font> CSS
     <frame>
     <frameset>
     <noframes>
     <strike> CSS, <s>, or <del>
     <tt> CSS

    Lịch sử HTML

    Kể từ những ngày đầu của World Wide Web, đã có nhiều phiên bản của HTML:

    NămPhiên bản
     1989 Tim Berners-Lee phát minh ra www
     1991 Tim Berners-Lee đã phát minh ra HTML
     1993 Dave Raggett soạn thảo HTML +
     1995 HTML Working Group đã định nghĩa HTML 2.0
     1997 W3C đề xuất: HTML 3.2
     1999 W3C đề xuất: HTML 4.01
     2000 W3C đề xuất: XHTML 1.0
     2008 Dự thảo công khai WHATWG HTML5 đầu tiên
     2012 Tiêu chuẩn WHATWG HTML5
     2014 W3C đề xuất: HTML 5
     2016 W3C dự thảo đề xuất: HTML 5.1

    Từ năm 1991 đến năm 1999, HTML phát triển từ phiên bản 1 đến phiên bản 4.

    Vào năm 2000, Tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) đã giới thiệu XHTML 1.0. Cú pháp XHTML là nghiêm ngặt, và các nhà phát triển đã buộc phải viết đúng và mã “well-formed”.

    Năm 2004, W3C quyết định dừng phát triển HTML, thay vào đó là XHTML.

    Năm 2004, WHATWG (Tổ công tác ứng dụng công nghệ siêu văn bản trên web) được thành lập. WHATWG muốn phát triển HTML, phù hợp với cách sử dụng web, trong khi vẫn tương thích ngược với các phiên bản HTML cũ.

    Giai đoạn 2004 – 2006, WHATWG đã nhận được sự hỗ trợ của các nhà cung cấp trình duyệt lớn.

    Năm 2006, W3C thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ WHATWG.

    Trong năm 2008, dự thảo công khai HTML5 đầu tiên được phát hành.

    Vào năm 2012, WHATWG và W3C đã quyết định dừng hợp tác:

    WHATWG muốn phát triển HTML dưới dạng “Living Standard”, đây là bản cập nhật và cải thiện. Bạn có thể thêm các tính năng mới nhưng không thể xóa tính năng cũ.

    WHATWG HTML5 Living Standard đã được xuất bản vào năm 2012 và được cập nhật liên tục.

    W3C muốn phát triển một tiêu chuẩn HTML5 và XHTML. Đề xuất về HTML5 của W3C được phát hành vào 28 tháng 10 năm 2014.

    W3C cũng xuất bản HTML 5.1 Candidate Recommendation vào ngày 21 tháng 6 năm 2016.

     

    Tham khảo thêm 2 khóa học hữu ích do giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy: