Tổng hợp các phím tắt - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tổng hợp các phím tắt

HTML5

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Sử dụng phím tắt sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Phím tắt dành cho Windows và Mac

Phím tắt thường được sử dụng trong các hệ điều hành hiện đại và các chương trình phần mềm máy tính.

Phím tắt cơ bản

Mô tảWindowsMac OS
Chỉnh menuAlt + ECtrl + F2 + F
File menuAlt + FCtrl + F2 + E
Xem menuAlt + VCtrl + F2 + V
Chọn tất cả văn bảnCtrl + ACmd + A
Sao chép văn bảnCtrl + CCmd + C
Tìm kiếm văn bảnCtrl + FCmd + F
Tìm và thay thế văn bảnCtrl + HCmd + F
Tài liệu mớiCtrl + NCmd + N
Mở một thư mụcCtrl + OCmd + O
Tùy chọn inCtrl + PCmd + P
Lưu fileCtrl + SCmd + S
Dán văn bảnCtrl + VCmd + V
Cắt văn bảnCtrl + XCmd + X
Làm lại văn bảnCtrl + YShift + Cmd + Z
Hoàn tác văn bảnCtrl + ZCmd + Z

Chỉnh sửa văn bản

Mô tảWindowsMac OS
Di chuyển con trỏ
Sang phải hoặc đến đầu dòng tiếp theoRight ArrowRight Arrow
Sang trái hoặc đến cuối dòng trướcLeft ArrowLeft Arrow
Lên một hàngUp ArrowUp Arrow
Xuống một hàngDown ArrowDown Arrow
Tới đầu dòng hiện tạiHomeCmd + Left Arrow
Đến cuối dòng hiện tạiEndCmd + Right Arrow
Tới đầu tài liệuCtrl + HomeCmd + Up Arrow
Tới cuối tài liệuCtrl + EndCmd + Down Arrow
Di chuyển lên một khungPage UpFn + Up Arrow
Di chuyển xuống một khungPage DownFn + Down Arrow
Đến đầu từ trước đóCtrl + Left ArrowOption + Left Arrow
Tới đầu từ tiếp theoCtrl + Right ArrowOption + Right Arrow
Đến đầu ngắt dòngCtrl + Up ArrowCmd + Left Arrow
Đến cuối của ngắt dòngCtrl + Down ArrowCmd + Right Arrow
Lựa chọn văn bản
Chọn ký tự ở bên tráiShift + Left ArrowShift + Left Arrow
Chọn ký tự ở bên phảiShift + Right ArrowShift + Right Arrow
Chọn đường kẻ ở trênShift + Up ArrowShift + Up Arrow
Chọn các đường kẻ xuốngShift + Down ArrowShift + Down Arrow
Chọn các từ bên tráiShift + Ctrl + LeftShift + Opt + Left
Chọn từ bên phảiShift + Ctrl + RightShift + Opt + Right
Chọn các đoạn văn ở bên tráiShift + Ctrl + UpShift + Opt + Up
Chọn đoạn văn ở bên phảiShift + Ctrl + DownShift + Opt + Down
Chọn văn bản giữa con trỏ và đầu dòng hiện tạiShift + HomeCmd + Shift + Left Arrow
Chọn văn bản giữa con trỏ và phần cuối của dòng hiện tạiShift + EndCmd + Shift + Right Arrow
Chọn văn bản giữa con trỏ và phần đầu của tài liệuShift + Ctrl + HomeCmd + Shift + Up Arrow or Cmd + Shift + Fn + Left Arrow
Chọn văn bản giữa con trỏ và phần cuối của tài liệuShift + Ctrl + EndCmd + Shift + Down Arrow or Cmd + Shift + Fn + Right Arrow
Chọn một khung tại một thời điểm văn bản phía trên con trỏShift + Page UpShift + Fn + Up Arrow
Chọn một khung tại một thời điểm văn bản dưới con trỏShift + Page DownShift + Fn + Down Arrow
Chọn tất cả văn bảnCtrl + ACmd + A
Tìm văn bảnCtrl + FCmd + F
Định dạng văn bản
In đậm văn bản đã chọnCtrl + BCmd + B
In nghiêng văn bản đã chọnCtrl + ICmd + I
Gạch chân văn bản đã chọnCtrl + UCmd + U
Tạo superscript cho văn bản đã chọnCtrl + Shift + =Cmd + Shift + =
Tạo subscript cho văn bản đã chọnCtrl + =Cmd + =
Chỉnh sửa văn bản
Xóa các ký tự ở bên tráiBackspaceBackspace
Xóa các ký tự ở bên phảiDeleteFn + Backspace
Xóa từ bên phảiCtrl + DelCmd + Backspace
Xóa từ sang tráiCtrl + BackspaceCmd + Fn + Backspace
IndentTabTab
OutdentShift + TabShift + Tab
Sao chép văn bảnCtrl + CCmd + C
Tìm và thay thế văn bảnCtrl + HCmd + F
Dán văn bảnCtrl + VCmd + V
Cắt văn bảnCtrl + XCmd + X
Làm lại văn bảnCtrl + YShift + Cmd + Z
Hoàn tác văn bảnCtrl + ZCmd + Z