Sử Dụng WP-PageNavi Phân Trang Cho website

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hướng Dẫn Sử Dụng WP-PageNavi Phân Trang Cho website, Kể cả category, taxonomy …

Lập trình web

Front-end

Back-end

HTML5

CSS

jquery

Bootstrap

Json

JavaScript

Theme

Hướng dẫn HTML

Biểu mẫu HTML

Đồ họa HTML

Phương tiện ghi HTML

HTML APIs

Tài nguyên HTML

Hướng dẫn CSS

CSS3

Hướng dẫn JavaScript

Biểu mẫu JavaScript

Đối tượng JavaScript

Hàm JavaScript

DOM JavaScript

Trình duyệt BOM

JavaScript Ajax

JavaScript Json

php

Wordress

PHP nâng cao

Theme

FAQ

Plugin

Hi all

Wp-pageNavi là công cụ phân trang cho website wordpress hiệu quả nhất mà mình từng làm.

Dưới đây mình sẽ viết đơn giản về việc sử dụng nó. mà hiện tại các website hướng dẫn khác đều chưa có.

Cài đặt phân trang

Đối với những bạn muốn phân trang trong file category hoặc taxonomy Thêm đoạn code sau đây vào file function.php

Các bạn nào làm vẩn chưa Comment phía dưới, hoặc vào group Kiến thức lập trình 

Trực tiếp liên hệ tới Mình : Xóm Bánh Xèo