Hướng dẫn cách tạo mật khẩu cho file Excel đơn giản

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hướng dẫn cách tạo mật khẩu cho file Excel đơn giản

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Bên cạnh việc tạo mật khẩu cho file Excel, ngăn tình trạng mở file, chúng ta cũng có thể tiến hành tạo mật khẩu cho các sheet trong bảng dữ liệu. Khi đặt mật khẩu, các sheet sẽ bị khóa lại và ngăn tình trạng có người khác chỉnh sửa nội dung trái phép.

Các thao tác chỉnh sửa trên sheet sẽ đều không thể thực hiện, nhưng nội dung trong từng sheet vẫn có thể theo dõi được. Bạn đọc có thể theo dõi cách khóa sheet trên Excel trong bài viết dưới đây.

Bước 1: Cách tạo mật khẩu cho file Excel

Chúng ta mở file Exce và sheet dữ liệu muốn tạo mật khẩu bảo mật. Tại sheet đó, nhấn vào tab Review trên thanh Ribbon rồi chọn tiếp Protect Sheet.

Cách tạo mật khẩu cho file Excel

Cách tạo mật khẩu cho file Excel

Bước 2: Cách tạo mật khẩu cho file Excel

Xuất hiện hộp thoại nhỏ. Tại đây, người dùng nhập mật khẩu muốn đặt cho sheet vào khung Password to unprotect sheet. Sau đó nhấn OK để lưu lại.

Bước 3: Cách tạo mật khẩu cho file Excel

Ngay sau đó hộp thoại Confirm Password xuất hiện. Chúng ta cần nhập đúng mật khẩu đã tạo tại khung Reenter password to proceed. Nếu bạn quên hoặc nhập sai mật khẩu sẽ không thể khôi phục lại.

Cuối cùng nhấn OK để xác minh.

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong các thao tác tạo mật khẩu bảo mật cho sheet trên Excel, khóa các thao tác chỉnh sửa nội dung trong bảng sheet. Khi người khác click chuột để thực hiện việc chỉnh sửa nội dung trong sheeet, xuất hiện bảng thông báo như hình dưới đây.

Bước 4: Cách tạo mật khẩu cho file Excel

Để gỡ mật khẩu bảo mật đã tạo cho sheet trên Excel, chúng ta cũng nhấn vào tab Review và nhấn tiếp vào mục Unprotect Sheet.

Bước 5: Cách tạo mật khẩu cho file Excel

Nhập đúng mật khẩu đã thiết lập trước đó vào khung Password, rồi nhấn OK để xác nhận. Như vậy người dùng đã có thể gỡ bỏ mật khẩu cho sheet trên Excel.

Với việc thiết lập mật khẩu cho sheet trên Excel, bạn có thể hạn chế được các thao tác chỉnh sửa nội dung bằng thông báo, ngay khi nhấp chuột vào sheet đó trên Excel. Nếu bạn muốn nội dung trên sheet vẫn có thể theoo dõi được, nhưng không muốn bị chỉnh sửa trái phép, chúng ta có thể tạo mật khẩu cho file Excel theo bài viết trên.

Chúc các bạn thực hiện thành công!