Cách tính trung bình động với hàm Average trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách tính trung bình động với hàm Average trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trong bài viết này, Chúng tôi sẽ hướng dẫn vài cách tính trung bình động trong một vùng cụ thể và tạo biểu đồ trung bình động với hàm Average trong Excel.

Tính trung bình động với hàm Average trong Excel

Chúng ta có thể dùng hàm Average để tính trung bình động một cách dễ dàng. Hãy làm các bước sau:

  1. Chọn ô thứ 3 bên cạch dữ liệu nguồn, trường hợp này là ô C4, nhập công thức =AVERAGE(B2:B4) (B2:B4 là ba ô dữ liệu đầu trong chuỗi dữ liệu), kéo công thức phủ vùng cần tính.

Chú ý: Chúng ta cần tính trung bình động của 3 giá trị, vì vậy công thức nhập vào ô thứ ba.

  1. Vẫn chọn những ô có công thức đó, nhấn Decrease Decimalđể chỉnh số chữ số thập phân trong kết quả trung bình động.

Tính trung bình động với công cụ với hàm Average trong Excel

Lệnh phân tích dữ liệu của Excel 2010 và 2013 hỗ trợ chúng ta một loạt các công cụ phân tích dữ liệu tài chính và khoa học bao gồm công cụ Moving Average giúp chúng ta tính trung bình của một phạm vi cụ thể hoặc tạo ra biểu đồ trung bình động dễ dàng.

  1. Nhấp FileOptions.
  2. Trong hộp thoại Excel Options, nhấn Add-ins phần bên trái, trong hộp Managechọn Excel Add-Insrồi bấm Go…
Tính trung bình động với công cụ với hàm Average trong Excel

Tính trung bình động với công cụ với hàm Average trong Excel

  1. Trong hộp thoại Add-Ins, chọn Analysis ToolPaktrong phần Add-Ins available, nhấn Ok

4. Trở lại giao diện chính của Excel. Nhấp DataData Analysis. Xem hình trên..

5. Trong cửa sổ hộp thoại Data Analysis, chọn Moving Average, nhấp OK

  1. Ở hộp thoại Moving Average, hãy:

(1) Chọn vùng tính trung bình động tại Input Range. Trong trường hợp này là B2:B13.

(2) Trong hộp Interval, hãy chọn số số sẽ tính trung bình động. Trường hợp này là 3.

(3) Trong Output Range, chọn vùng trả kết quả, ở ví dụ này là C2:C13.

(4) Chọn Chart Output, nhấn OK.

Tính trung bình động với công cụ với hàm Average trong Excel

Tính trung bình động với công cụ với hàm Average trong Excel

Bây giờ bạn đã tính được trung bình động và có biểu đồ trung bình động.

Chú ý: Phương pháp này không dùng được trong excel 2007 bởi Analysis ToolPak chưa được tính hợp trong Excel 2007.

Thêm đường tăng trung bình động trên biểu đồ có sẵn trong Excel

Nếu bạn đã tạo ra một biểu đồ cột trong Excel, bạn có thể thêm vào đường xu hướng tăng trung bình động dễ dàng như sau:

  1. Chọn biểu đồ, nhấn DesignAdd Chart ElementTrendline > More Trendline Options trong Excel 2013.

Chú ý:

(1) Nếu bạn không cần cụ thể số số tính trung bình động, tên của trung bình động … bạn có thể trực tiếp chọn Design Add Chart Element > Trendline Moving Average.

(2) Trong Excel 2007 và 2010, bạn có thể chọn Layout > Trendline > More Trendline Options.

  1. Trong cửa sổ Format Trendline, chọn Moving Averagevà chọn số số để tính trung bình động trong hộp Period

Excel 2013 và các phiên bản cao hơn

Excel 2007 và 2010

  1. Đóng hộp thoại. Bạn có kết quả sau:

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ