Cách tính tỷ lệ phần trăm trong excel – ví dụ công thức (P1)

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách tính tỷ lệ phần trăm trong excel – ví dụ công thức (P1)

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Việc tính tỷ lệ phần trăm trong Excel được áp dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống: tính tiền boa trong nhà hàng, chia hoa hồng cho nhà bán lẻ, tính thuế thu nhập hoặc lãi suất. Giả sử, bạn may mắn nhận được mã khuyến mại giảm 25% khi mua 1 TV plasma thế hệ mới. Liệu đây có phải một thỏa thuận tốt? Và thực sự bạn phải bỏ ra bao nhiêu tiền?

Công thức tính tỷ lệ phần trăm trong excel

Công thức cơ bản để tính tỷ lệ phần trăm trong Excel là:

Một phần / Tổng số = Phần trăm

Nếu bạn so sánh nó với công thức tính phần trăm cơ bản, bạn sẽ thấy rằng công thức tỷ lệ phần trăm của Excel thiếu phần *100. Excel sẽ tự động tính tỷ lệ phần trăm hoàn chỉnh khi bạn áp dụng định dạng phần trăm cho ô đó.

Giả sử bạn có “Ordered” trong cột B và “Delivered” trong cột C. Để tìm ra “Percentage of Delivered items” (phần trăm các sản phẩm được phân phối), bạn sẽ làm như sau:
• Nhập công thức = C2 / B2 vào ô D2, và sao chép nó vào những hàng bạn cần.
• Nhấp vào nút Percent Style (tab Home > group Number) để các phân số thập phân hiển thị theo tỷ lệ phần trăm.

  • Nếu cần, bạn có thể tăng số chữ số phần thập phân.

Các bước này cũng được áp dụng khi sử dụng bất kỳ công thức tỷ lệ phần trăm nào khác trong Excel.

Trong ví dụ bên dưới, cột D hiển thị tỷ lệ phần trăm đã được làm tròn đến hàng đơn vị (không có phần thập phân).

Công thức tính tỷ lệ phần trăm trong excel

Công thức tính tỷ lệ phần trăm trong excel

Tính tỷ lệ phần trăm của tổng số trong excel

Ví dụ trên là một trường hợp cụ thể về tính tỷ lệ phần trăm trên tổng số. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm một vài ví dụ khác, nó sẽ giúp bạn nhanh chóng tính được phần trăm trên tổng số trong Excel, dựa trên các dữ liệu khác nhau.

Một ô tính tổng cụ thể

Một tình huống khá phổ biến là bạn có ô tổng cộng ở cuối bảng. Trong trường hợp này, công thức tỷ lệ phần trăm sẽ tương tự với công thức trên, chỉ khác ô tham chiếu mẫu sốlà giá trị tuyệt đối (với $). Nó sẽ không thay đổi dù công thức đuợc đặt ở bất kì vị trí nào.

Ví dụ: nếu bạn có một số giá trị trong cột B và tổng của chúng bằng ô B10, bạn sẽ sử dụng công thức sau để tính tỷ lệ phần trăm của tổng số: = B2/$B$10

Ô B2 mang giá trị tuơng đối vì bạn muốn nó thay đổi khi sao chép công thức vào các ô khác của cột B. $B$10 làm tham chiếu ô tuyệt đối có nghĩa là bạn muốn để mẫu số cố định bằng B10 khi tự động điền công thức xuống hàng 9.

Chú ý. Để mẫu số là tham chiếu tuyệt đối, bạn cần nhập $ thủ công, hoặc nhấp vào ô tham chiếu trong thanh công thức và nhấn F4.

Hình minh hoạ duới đây cho thấy kết quả với định dạng phần trăm hiển thị hai chữ số thập phân.

Tổng của từng phần trong nhiều hàng

Trong ví dụ trên, giả sử có nhiều hàng chứa cùng một sản phẩm, bạn muốn biết sản phẩm đó chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng đơn hàng. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng hàm SUMIF để tính tổng sản phẩm đó truớc, sau đó chia cho tổng tất cả sản phẩm như sau:

= SUMIF (range,criteria, sum_range) / total

Cột A chứa tên các loại sản phẩm, cột B liệt kê số lượng tương ứng, ô E1 là tên của sản phẩm mà bạn quan tâm, ô B10 là tổng số lượng các sản phẩm. Dựa vào đó, công thức của bạn sẽ là:

= SUMIF (A2: A9, E1, B2: B9) / $B$10

Đương nhiên, bạn có thể nhập trực tiếp tên sản phẩm vào công thức, như sau:
= SUMIF (A2: A9, “cherries”, B2: B9) / $B$10

Nếu bạn muốn biết nhiều sản phẩm khác nhau chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng số, hãy tính tổng chúng bằng nhiều hàm, sau đó chia cho tổng số. Ví dụ, công thức sau tính toán phần trăm quả cherries và quả apples (táo):

= (SUMIF (A2: A9, “cherries”, B2: B9) + SUMIF (A2: A9, “apples”, B2: B9)) / $B$10

Cách tính tỷ lệ phần trăm thay đổi trong excel

Trong tất cả các công thức tính tỷ lệ phần trăm trong Excel, công thức tính tỷ lệ phần trăm thay đổi thường sử dụng nhất.

Công thức tính thay đổi tỷ lệ phần trăm (phần trăm tăng / giảm)

Để tính phần trăm thay đổi giữa các giá trị A và B, ta sử dụng công thức sau:
(B – A) / A = Phần trăm thay đổi

Khi áp dụng công thức này với dữ liệu thực, điều quan trọng là bạn xác định chính xác giá trị nào là A và giá trị nào là B. Ví dụ, ngày hôm qua bạn có 80 quả táo và sau cùng bạn có 100, có nghĩa là bây giờ bạn có nhiều hơn trước 20 quả táo, tương ứng số táo tăng thêm là 25%. Nếu bạn có 100 trái táo và bây giờ bạn có 80, như vậy số táo của bạn đã giảm xuống 20 trái, nghĩa là số táo giảm 20% so với ban đầu.

Do đó, công thức Excel về phần trăm thay đổi có dạng như sau:

(Giá trị mới – Giá trị cũ) / Giá trị cũ = Phần trăm Thay đổi

Và bây giờ, hãy xem cách bạn có thể sử dụng công thức thay đổi tỷ lệ phần trăm (hay được biết đến là công thức tính phần trăm tăng lên trong Excel) trong bảng tính.

Tính tỷ lệ phần trăm trong Excel thay đổi giữa 2 cột

Giả sử bạn có giá cả tháng trước trong cột B và giá tháng này trong cột C, bạn có thể nhập công thức sau vào ô D2 để tính phần trăm thay đổi:= (C2-B2) / B2

Công thức tỷ lệ phần trăm tăng/giảm trong tháng này (cột C) so với tháng trước (cột B).

Sau khi sao chép công thức vào các hàng khác, nhấp vào nút Percent Style trên thanh công cụ để hiển thị số thập phân dưới dạng phần trăm, sau đó bạn sẽ nhận được kết quả tương tự trong hình duới đây. Trong ví dụ này, tỷ lệ phần trăm lớn hơn hoặc bằng 0 cho thấy tỷ lệ phần trăm tăng, được định dạng theo màu khác (thường là màu đen), trong khi tỷ lệ phần trăm âm (phần trăm giảm) được định dạng bằng màu đỏ.

Tính tỷ lệ phần trăm trong Excel thay đổi giữa 2 hàng

Trong trường hợp bạn có một cột chứa số, ví dụ cột C – liệt kê doanh thu hàng tuần hoặc hàng tháng, bạn có thể dựa vào đó để tính phần trăm thay đổi bằng cách sử dụng công thức này:

= (C3-C2) / C2

Trong đó C2 và C3 là ô thứ nhất và thứ hai chứa dữ liệu.

Lưu ý: Bạn nên bỏ qua hàng đầu tiên có dữ liệu và đặt công thức tỷ lệ phần trăm Excel của bạn vào ô thứ 2, tức là D3 trong ví dụ này.

Sau khi áp dụng định dạng phần trăm cho cột với công thức tính tỷ lệ phần trăm trong Excel, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Nếu bạn muốn tính phần trăm thay đổi so với một ô nào đó, thì bạn cần sửa tham chiếu đến ô đó bằng cách sử dụng tham chiếu ô tuyệt đối, ví dụ: $C$2.

Ví dụ: Dưới đây là công thức tính phần trăm thay đổi nhằm tỷ lệ tăng / giảm phần trăm mỗi tháng so với tháng 1 (C2):

= (C3- $C$2) / $C$2

Khi bạn kéo công thức xuống để sao chép đến các ô khác, thì tham chiếu tuyệt đối ($C$2) sẽ giữ nguyên, trong khi tham chiếu tương đối (C3) sẽ thay đổi thành C4, C5…

Chúc bạn thực hiện thành công.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ