Cách xử lý lỗi N/A của hàm Vlookup trong Excel - Fedu

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách xử lý lỗi N/A của hàm Vlookup trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách giải quyết vấn đề hàm VLOOKUP trong Excel không làm việc trong Excel 2013, 2010, 2007 và 2003, tìm ra và khắc phục các lỗi của hàm VLOOKUP.

Trong công thức Vlookup, thông báo lỗi # N / A (có nghĩa là “không khả dụng”) được hiển thị khi Excel không thể tìm thấy giá trị tra cứu. Có vài lý do khiến điều đó có thể xảy ra.

1. Lỗi đánh máy hoặc sắp xếp nhầm trong giá trị tra cứu

Lỗi xếp nhầm chữ thường xảy ra khi bạn làm việc với lượng dữ liệu lớn bao gồm hàng ngàn hàng hoặc khi giá trị tra cứu được gõ trực tiếp vào công thức.

2. Lỗi # N / A trong tìm kiếm gần đúng bằng hàm VLOOKUP

Nếu bạn đang sử dụng một công thức với đối sánh gần đúng (đối số range_lookup là TRUE hoặc bỏ qua), công thức Vlookup của bạn có thể trả về lỗi # N / A trong hai trường hợp:

  • Nếu giá trị tra cứu nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong mảng tra cứu.
  • Nếu cột tra cứu không được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

3. Lỗi # N/A trong tìm kiếm chính xác hàm VLOOKUP

Nếu bạn đang tìm kiếm với đối sánh chính xác (đối số range_lookup đặt thành FALSE) và không tìm thấy giá trị chính xác, cũng sẽ xuất hiện lỗi # N/A

4. Cột tra cứu không phải là cột bên trái của bảng dữ liệu

Có thể bạn đã biết, một trong những hạn chế đáng kể nhất của hàm VLOOKUP là nó không thể dò tìm phía bên trái cột tra cứu, do đó cột tra cứu luôn luôn là cột bên trái ngoài cùng trong bảng dò tìm. Trong thực tế, chúng ta thường quên đi điều này và dẫn đến việc hàm VLOOKUP không hoạt động vì lỗi N/A.

Lỗi # N / A trong tìm kiếm gần đúng bằng hàm VLOOKUP

Lỗi # N / A trong tìm kiếm gần đúng bằng hàm VLOOKUP

Giải pháp: Nếu không thể tái cấu trúc dữ liệu để cột tra cứu là cột bên trái, bạn có thể sử dụng kết hợp các hàm INDEX và MATCH để thay thế linh hoạt cho hàm VLOOKUP. Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết và ví dụ về công thức trong hướng dẫn – Cách dùng hàm INDEX / MATCH để tra cứu các giá trị bên trái.

5. Số được định dạng dưới dạng văn bản

Một lỗi N/A khác của hàm VLOOKUP là do các con số được định dạng dưới dạng văn bản, trong cột dò tìm hoặc vùng tra cứu.

Điều này thường xảy ra khi bạn nhập dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu bên ngoài hoặc do bạn đã gõ dấu nháy đơn trước số.

Các số này cũng có thể được lưu trữ ở định dạng chung. Trong trường hợp này, có một dấu hiệu đáng chú ý – số được canh lề trái của ô.

Giải pháp: Nếu đây chỉ là một số duy nhất, chỉ cần nhấp vào biểu tượng lỗi và chọn “Convert To Number” từ danh sách tùy chọn.

Nếu nhiều số bị ảnh hưởng, hãy chọn tất cả, nhấp chuột phải vào vùng chọn, sau đó chọn Format Cells>Number tab>Number và nhấp OK.

6. Các khoảng trống lớn hoặc dấu đầu dòng

Đây là nguyên nhân rõ ràng nhất của lỗi Vlookup N/A vì mắt người không thể nhìn thấy những không gian đặc biệt, nhất là khi làm việc với các bảng lớn, nơi hầu hết các mục nằm dưới thanh cuộn.

Trường hợp 1: Khoảng trắng trong cột dò tìm (với công thức VLOOKUP)

Nếu các khoảng trống dư thừa xuất hiện trong bảng chính của bạn, bạn có thể đảm bảo công thức Vlookup bằng cách gói đối số lookup_value với hàm TRIM:

= VLOOKUP (TRIM ($F2), $A$2: $C$10,3, FALSE)

Trường hợp 2: Khoảng trắng trong cột tra cứu

Nếu có khoảng trắng xuất hiện trong cột tra cứu, không có cách nào để tránh được lỗi VLOOKUP # N/A. Thay vì dùng hàm VLOOKUP, bạn có thể sử dụng một công thức mảng với sự kết hợp các hàm INDEX / MATCH và TRIM:

= INDEX ($C$2: $C$10, MATCH (TRUE, TRIM ($A$2: $A$10) = TRIM ($F$2), 0))

Vì đây là một công thức mảng, đừng quên nhấn Ctrl + Shift + Enter chứ không phải là phím Enter để hoàn thành nó:

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ