Giới thiệu chung về hàm Hlookup trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Giới thiệu chung về hàm Hlookup trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Như bạn đã biết Microsoft có 3 hàm dùng để tìm giá trị, Lookup, Vlookup Và Hlookup, và người dùng cảm thấy bối rối khi sử dụng 3 hàm này nhất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào các đặc điểm của hàm Hlookup trong Excel và đưa một vài ví dụ minh hoạ giúp bạn sử dụng Hlookup một cách hiệu quả nhất.

1. Hàm hlookup trong Excel là gì

Hàm Hlookup được sử dụng để tìm một giá trị nhất định trong hàng trên cùng của bảng và trả lại một giá trị khác trong cùng cột từ hàng mà bạn chỉ định.

Hàm Hlookup sử dụng được cho Microsoft Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007 và phiên bản cũ hơn.

Cú pháp và cách sử dụng hàm Hlookup

Cú pháp hàm Hlookup như sau

HLOOKUP (lookup_value, table array, row_index_num, [range_lookup])

Với

Lookup_value (bắt buộc): giá trị cần tìm. Có thể là ô tham chiếu, một giá trị hoặc chuỗi văn bản.

Table_array (bắt buộc): bảng tìm kiếm giá trị gồm hai hàng dữ liệu trở lên. Có thể là mảng thường, được đặt tên hoặc bảng Excel. Các giá trị tìm kiếm phải được đặt ở hàng đầu tiên của table_array

Row_index_num (bắt buộc): số hàng trong table_array nơi mà giá trị được trả về. Ví dụ, để trả lại giá trị trùng khớp từ hàng thứ 2, đặt row_index_num bằng 2.

Range_lookup (tuỳ chọn): một giá trị logic (Boolean) cho biết Hlookup cần phải tìm kết quả khớp chính xác hay tương đối.

Nếu TRUE hoặc bỏ qua, kết quả khớp tương đối được trả về. Nghĩa là nếu kết quả khớp chính xác không được tìm thấy, hàm Hlookup của bạn sẽ trả về giá trị lớn nhất kế tiếp nhỏ hơn look_up value.

Nếu FALSE, chỉ kết quả khớp chính xác được trả về. Nếu không giá trị nào trong hàng chỉ định khớp chính xác với giá trị tìm kiếm, hàm Hlookup sẽ trả về lỗi #N/A.

Để dễ hiểu hơn, bạn có thể dịch cú pháp Hlookup của Excel sang tiếng Việt như sau.

2. Hàm HLOOKUP (tìm kiếm giá trị này, trong bảng này, trả lại giá trị từ hàng này, [trả lại giá trị chính xác hoặc tương đối])

Để hiểu cách hoạt động, chúng ta hãy cùng xem một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn có một bảng với thông tin cơ bản về các hành tinh của hệ Mặt trời. Bạn muốn hàm trả về đường kính của hành tinh có tên trong ô B5.

Trong công thức Hlookup, chúng ta sẽ sử dụng các tham số sau

Lookup_value là B5, ô chứa tên của hành tinh bạn muốn tìm

Table_arrray là B2:I3, bảng chứa giá trị cần tìm

Row_index_num là 2 vì Đường kính ở hàng thứ 2 trong bảng

Range_lookup  là FALSE vì hàng thứ nhất của bảng không được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z, nên chúng ta chỉ có thể tìm giá trị chính xác ở trong ví dụ này

Bây giờ xếp các tham số vào và chúng ta có công thức như sau:

=HLOOKUP (40, A2:B15, 2)

Hàm hlookup trong Excel là gì

Hàm hlookup trong Excel là gì

3. Những điều bạn cần biết về hàm Hlookup trong Excel 

Bất cứ khi nào bạn tìm giá trị trong hàng, hãy nhớ những điều sau:

  1. Hàm HLOOKUP chỉ có thể tìm ở hàng trên cùng của table_array. Nếu bạn cần tìm ở những vị trí khác, hãy sử dụng công thức Index hoặc Match
  2. HLOOKUP trong Excel không phân biệt được chữ hoa và thường
  3. Nếu range_lookup được đặt là TRUE hoặc bỏ trống (kết quả khớp tương đối), các giá trị ở hàng đầu của table_array phải được xếp theo thứ tự tăng dần (A-Z) từ trái sang phải.

4. Sự khác nhau giữa hàm Vlookup và hàm Hlookup

Như bạn đã biết, cả hai hàm Hlookup và Vlookup dùng để tìm kiếm một giá trị. Nhưng chúng khác nhau trong cách hoạt động. Chúng ta dễ dàng nhận ra tên của hai hàm khác nhau ở chữ cái đầu – “H” là ngang (horizontal) và “V” là dọc (vertical)

Do đó, bạn sử dụng hàm Vlookup để tìm giá trị theo cột ở phía bên trái của dữ liệu bạn muốn tìm. Hàm Hlookup dùng để tìm giá trị theo hàng ngang. Nó tìm giá trị ở hàng đầu tiên của bảng và trả lại giá trị ở hàng được chỉ định ở trong cùng một cột.

Hình dưới đây thể hiện sự khác nhau giữa hai công thức Vlookup và Hlookup.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ