Giới thiệu chung về hàm Indirect trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Giới thiệu chung về hàm Indirect trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn về hàm Indirect trong Excel các chức năng cơ bản và cung cấp một số công thức ví dụ nhằm minh họa cách sử dụng hàm INDIRECT trong Excel.

1. Hàm Indirect trong Excel – cú pháp và các ứng dụng cơ bản

Hàm Indirect trong Excel được sử dụng để tham chiếu gián tiếp các ô, dãy, các trang tính hoặc các bảng tính khác. Nói cách khác, hàm Indirect trong Excel cho phép bạn tạo một ô chứa tham chiếu động hoặc 1 mảng chứa tham chiếu trong Excel, thay vì “mã hóa cố định” luôn những tham chiếu đó vào các công thức Excel của bạn.

Kết quả là, bạn có thể thay đổi một tham chiếu ô trong một công thức mà không làm thay đổi công thức đó. Hơn nữa, các tham chiếu hàm Indirect trong Excel sẽ không thay đổi khi một số hàng hoặc cột mới được chèn vào bảng tính hoặc khi bạn xóa bất kỳ những gì hiện có.

Tất cả những điều này có lẽ sẽ dễ hiểu qua một ví dụ bên dưới đây. Tuy nhiên, để có thể viết một công thức, thậm chí là đơn giản nhất, bạn cần biết các đối số của hàm. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét cú pháp của hàm Indirect:

2. Đối số hàm Indirect trong Excel

Hàm INDIRECT chỉ có hai đối số, đối số thứ nhất là bắt buộc trong khi đối số thứ hai thì không:

INDIRECT (ref_text, [a1])

Ref_text – là một ô tham chiếu, hoặc một tham chiếu đến ô ở dạng một chuỗi văn bản, hoặc một mảng mà đã được đặt tên.

a1 – là một giá trị logic xác định loại tham chiếu của đối số ref_text:

  • Nếu TRUE hoặc bỏ qua, thì ref_text được hiểu như một tham chiếu ô VD: A1 – tham chiếu ô.
  • Nếu FALSEref_text được coi như tham chiếu R1C1.

Mặc dù kiểu tham chiếu R1C1 có thể hữu ích trong những tình huống nhất định, có thể bạn, thường sẽ muốn sử dụng các tham chiếu A1 quen thuộc hơn. Dù sao, gần như tất cả các công thức hàm INDIRECT trong hướng dẫn này sẽ sử dụng các tham chiếu A1, do đó chúng ta sẽ bỏ qua đối số thứ hai.

3. Chức năng cơ bản của hàm Indirect trong Excel

Để hiểu sâu hơn về hàm, hãy viết một công thức đơn giản thể hiện cách bạn sử dụng INDIRECT trong Excel.

Giả sử bạn có số 3 trong ô A1 và văn bản “A1” trong ô C1. Bây giờ, đặt công thức = INDIRECT (C1) trong bất kỳ ô nào và hãy xem những gì xảy ra nhé:

  • Hàm INDIRECT tham chiếu đến giá trị trong ô C1, là A1.
  • Công thức này được chuyển đến ô A1, nơi nó lấy giá trị để trả về, là “3”.
Chức năng cơ bản của hàm Indirect trong Excel

Chức năng cơ bản của hàm Indirect trong Excel

Vì vậy, điều mà hàm Indirect trong Excel thực sự làm trong ví dụ này là chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một ô tham chiếu.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ