Hàm left trong Excel – nguyên nhân và cách khắc phục

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hàm left trong Excel – nguyên nhân và cách khắc phục

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Hàm Left trong Excel luôn trả kết quả về là văn bản chữ, ngay cả khi đặt một vài chữ số đầu tiên của một con số. Kết quả trả về của hàm LEFT trong Excel không thể dùng để tính toán hay dùng trong những hàm khác trong Excel tạo thiết lập số.

1. Cách buộc hàm Left trong Excel trả kết quả về là một số

Bởi vậy, làm thế nào để kết quả của hàm LEFT trả về là con số thay vì chuỗi văn bản? Cách đơn giản là sử dụng hàm VALUE – hàm được thiết kế để chuyển chuỗi con số sang con số, sử dụng: VALUE(LEFT())

Ví dụ, để phân xuất 2 kí tự đầu tiên của chuỗi trong ô A2 và chuyển kết quả sag con số, dùng công thức:

=VALUE(LEFT(A2,2))

Kết quả trả về tương tự bảng sau:

Như trong bảng, cột B thu được kết quả là những con số từ công thức hàm VALUE LEFT. Khi Excel nhận kết quả là những con số, phép tính tổng, tính trung bình giá trị, tìm giá trị cao nhất – thấp nhất, hay bất cứ phép toán nào đều có thể thực hiện được.

2. Hàm left trong Excel không thực hiện được – nguyên nhân và cách khắc phục

Nếu hàm LEFT trong Excel không thực hiện được trong trang tính, hầu hết là do những nguyên nhân sau:

2.1. NUM_CHARS NHỎ HƠN O

Nếu công thức hàm LEFT trả về #VALUE (lỗi), đầu tiên cần phải kiểm tra lại giá trị của num_chars. Nếu là số âm, chỉ cần loại bỏ các cấu trừ, lỗi sẽ được khắc phục.

Thông thường, lỗi thường xả ra khi num_chars được thể hiện bằng những chức năng khác. Trong trường hợp này, copy hàm đó vào một ô khác hoặc chọn trên thanh công thức, nhấn F9 để xem hàm tương đương. Nếu giá trị nhỏ hơn 0, kiểm tra lại hàm lỗi.

Ví dụ, để phân xuất mã quốc gia từ số điện thoại: LEFT(A2, SEARCH(“-“, A2)-1). Hàm SEARCH trong phần num_chars sẽ tìm vị trí của dấu (-) đầu tiên trong chuỗi nguồn, từ đó ra trừ 1 để xóa dấu (-) khỏi kết quả sau cùng. Nếu thay thế -1 với -11, công thức sẽ trả vè kết quả lỗi #VALUE vì num_chars tương đương với số âm: tương đương với số âm:

2.2. Khoảng trống đứng đầu trong văn bản nguồn

Trong trường hợp hàm LEFT trong Excel lỗi không rõ lí do, kiểm tra những khoảng trống (dấu cách) ở đầu giá trị nguồn. Nếu đã thực hiện copy dữ liệu trừ trang web hay từ nguồn bên ngoài, sẽ có rất nhiều dấu cách ẩn đứng trước văn bản, điều này khó nhận ra cho đến khi công thức hàm báo lỗi, như hình trong bảng sau:

Để loại bỏ những dấu cách ở đầu trang tính, sử dụng hàm TRIM hoặc bổ sung hàm CELL CLEANER.

2.3. Hàm left trong Excel không thực hiện được với ngày tháng

Nếu cố sử dụng hàm LEFT để phân xuất một phần trong ngày (như ngày, tháng, năm), trong hầu hết trường hợp, kết quả trả về sẽ là một vài con số thể hiện ngày tháng. Bởi trong Excel, tất cả ngày tháng được lưu dưới dạng số nguyên đại diện cho số ngày; từ 1/1/1900 là số 1 (do định dạng Excel). Trong ô hiển thị chỉ là biểu diễn trực quan của ngày, và biểu diễn đó có thể thay thế bằng cách sử dụng định dạng ngày khác.

Ví dụ, trong ô A1 có 11- tháng 1 – 2017, khi thực hiện phân xuất bằng công thức hàm LEFT(A1,2), kết quả trả về sẽ là 42 – 2 chữ số đầu tiên trong số 42746 biểu thị ngày 11/1/2017 trong hệ thống Excel.

Để phân xuất một phần xác định trong ngày, sử dụng các hàm DAY, MONTH, hoặc YEAR

Trường hợp ngày được nhập bằng chuỗi văn bản, hàm LEFT sẽ hiệu quả, kết quả thể hiện như hình dưới đây:

Hàm left trong Excel không thực hiện được với ngày tháng

Hàm left trong Excel không thực hiện được với ngày tháng

Trên đây là cách sử dụng hàm LEFT trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ