Hàm Right trong Excel - nguyên nhân và cách khắc phục

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hàm Right trong Excel – nguyên nhân và cách khắc phục

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Hàm RIGHT trong Excel luôn luôn trả về chuỗi văn bản ngay cả hi giá trị nguồn là một con số. Nhưng nếu muốn sử lý dữ liệu số và trả kết quả là số thì sao?

1. Hàm Right trong Excel có thể trả về số không?

Một giải pháp đơn giản là sử dụng tổ hợp hàm RIGHT trong hàm VALUE để chuyển chuỗi nguồn từ đơn vị số sang đơn vị số.

Ví dụ, để kéo 5 kí tự cuối từ chuỗi A2 và chuyển kí tự phân tách thành số, dùng công thức:

=VALUE(RIGHT(A2, 5))

Kết quả trả về như bảng dưới đây:

Hàm Right trong Excel có thể trả về số không?

Hàm Right trong Excel có thể trả về số không?

2. Vì sao hàm right trong Excel không thực hiện được với ngày tháng?

Vì hàm RIGHT chỉ sử dụng được với chuỗi văn bản trong khi ngày tháng được thể hiện bằng những con số ẩn trong hệ thống Excel, hàm RIGHT không thể lấy lại một phần của ngày như ngày, tháng, hay năm. Nếu cố thực hiện, kết quả trả về là một vài chữ số cuối cùng của một ngày.

Giả sử, ô A1 chứa ngày 18/01/2017. Nếu cố phân xuất năm với hàm RIGHT(A1,4), kết quả trả về là 2753 – 4 con số thể hiện 18/1/2017 trong hệ thống Excel.

Vậy làm thể nào để lấy lại một phần nhất định của ngày? Sử dụng hàm sau:

  • Hàm DAY để phân xuất ngày: =DAY(A1)
  • Hàm MONTH để phân xuất tháng: =MONTH(A1)
  • Hàm YEAR để phân xuất năm: =YEAR(A1)

Kết quả ra như bảng dưới đây:

Nếu ngày tháng được thể hiện bằng chuỗi văn bản, thường xảy ra trong trường hợp xuất dữ liệu từ nguồn bên ngoài, có thể sử dụng hàm RIGHT để kéo một vài kí tự là một phần xác định của ngày ở cuối cùng của dãy.

3. Hàm Right trong Excel không hiệu quả, nguyên nhân và cách khắc phục

Nếu công thức hàm RIGHT không hiệu quả trong trang tính, hầu hết là do những nguyên nhân sau:

  1. Có một hoặc nhiều hơn các khoảng trống trong dữ liệu nguồn. Để nhanh chóng dời những khoảng trống trong ô, sử dụng thêm hàm TRIM hay CELL CLEANER.
  2. Số lượng kí tự num-chars nhỏ hơn 0. Nếu số lượng kí tự num-chars được tính bằng nhwungx công thức khác hay một tổ hợp những hàm khác nhau và hàm RIGHT trả về giá trị lỗi #VALUE!, hãy kiểm tra lại tổ hợp hàm.
  3. Giá trị nguồn là ngày tháng.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ