Hướng dẫn sử dụng hàm Search trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hướng dẫn sử dụng hàm Search trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Nếu bạn đang phải vật lộn với những số liệu trên Excel thì có thể sử dụng hàm Sreach. Hàm Search trong Excel sẽ giúp bạn có thể tìm kiếm một đoạn văn, dãy ký tự nào đó trong toàn bộ nội dụng. Từ đó, bạn có thể biết chính xác vị trí của từ muốn tìm để phục vụ cho nhu cầu thực hiện của mình. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm Search trong Excel

Trước hết, hàm Search trong Excel có công thức như sau:

SEARCH (find text, within text, start num)

Trong đó:

  • SEARCH: tên hàm tìm kiếm.
  • Find text: là ký tự, văn bản bạn muốn tìm kiếm.
  • Within text: là văn bản, chuỗi ký tự cần tìm kiếm.
  • Start num: vị trí bắt đầu tìm kiếm.

Bước 1: Sử dụng hàm Search trong Excel 

Chúng ta sẽ bắt đầu với ví dụ dưới đây để bạn có thể hiểu về cách sử dụng hàm Search trong Excel. Chẳng hạn, tôi muốn tìm chữ “a” trong chữ “Trao thưởng”.

 hàm Search trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm Search trong Excel

Bước 2: Sử dụng hàm Search trong Excel 

Chúng ta sẽ có công thức của hàm Search tương ứng với nội dung và yêu cầu trong Excel trên: =Search(B5,B4,C5)

Trong đó:

  • SEARCH: tên hàm sử dụng.
  • B5: Đối tượng cần tìm nằm ở cột B5, mà ở đây là chữ “a”.
  • B4: Nơi cần tìm kiếm ký tự trong chữ “Trao thưởng” nằm ở cột B4.
  • C5: Vị trí tìm kiếm bằng 1, bắt đầu từ chữ cái đầu tiên, hoặc có thể bỏ qua bước này vì hệ thống sẽ mặc định là chữ cái đầu tiên, có thể thay C5 bằng con số vị trí tùy thích.

Bạn gõ lệnh Search ở bất cứ ô nào trong bảng rồi nhấn Enter như hình.

 hàm Search trong Excel 1

Bước 3: Sử dụng hàm Search trong Excel 

Sau khi bạn nhấn Enter, kết quả sẽ trả về là thứ tự, vị trí của từ muốn tìm trong dãy ký tự. Có nghĩa là chữ “a” sẽ nằm ở vị trí thứ 3 trong “Trao thưởng”.

 hàm Search trong Excel 2

Lưu ý với bạn đọc, với ký tự bao gồm cả dấu cách, chúng ta cần phải đếm cả ký tự dấu cách để cho ra đúng vị trí của ký tự cần tìm.

Chẳng hạn tôi muốn tìm chữ cái “n” trong chữ “Biểu diễn”. Kết quả trả về sẽ là 9, nghĩa là chữ cái “n” ở nằm ở vị trí thứ 9 trong “Biểu diễn” bao gồm cả dấu cách trong từ.

 hàm Search trong Excel 3

Trên đây là cách sử dụng hàm Search trong Excel. Với hàm này, bạn có thể tìm chính xác vị trí, thứ tự của ký tự nào đó trong dãy số liệu, hoặc chuỗi văn bản không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Đừng bỏ qua hàm Search đơn giản này để có thể xử lý bảng dữ liệu trên Excel được hiệu quả và nhanh chóng hơn nhé.

Chúc bạn thành công!