Hướng dẫn tự tạo công thức đơn giản trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hướng dẫn tạo công thức đơn giản trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Một công thức là một phương trình mà thực hiện một phép tính. Giống như một máy tính, Excel có thể thực hiện công thức cộng, trừ, nhân, chia. Do đó, việc tạo công thức đơn giản trong Excel là rất cần thiết.

Để tối đa hóa khả năng của Excel, điều quan trọng là phải hiểu làm thế nào để tạo ra các công thức đơn giản và sử dụng các tham chiếu ô .

Tạo công thức đơn giản trong Excel

Excel sử dụng vận hành tiêu chuẩn cho phương trình, như một dấu cộng cho cộng (+), trừ dấu hiệu cho phép trừ (-), dấu hoa thị cho phép nhân (*), dấu gạch chéo để phân chia (/), và caret (^) cho số mũ.

Tạo công thức đơn giản trong Excel

Tạo công thức đơn giản trong Excel

Điều quan trọng cần nhớ khi viết các công thức đơn giản trong Excel là tất cả các công thức phải bắt đầu bằng một dấu bằng (=). Điều này là do các tế bào có chứa-hoặc bằng-công thức và giá trị của nó.

Hướng dẫn tạo công thức đơn giản trong Excel

Khi bạn nhập công thức =5+2*3, Excel sẽ nhân hai số cuối rồi cộng thêm số đầu tiên vào kết quả. Theo thứ tự chuẩn của các phép toán, phép nhân được thực hiện trước phép cộng.

Trên trang tính, hãy bấm vào ô mà bạn muốn nhập công thức vào đó.

Hướng dẫn tạo công thức đơn giản trong Excel

Hướng dẫn tạo công thức đơn giản trong Excel

Nhập = (dấu bằng), tiếp theo là các hằng số và toán tử mà bạn muốn dùng trong phép tính đó.

Bạn có thể nhập bao nhiêu hằng số và toán tử vào công thức tùy theo nhu cầu, tối đa là 8192 ký tự.

Ví dụ: ta có một bảng tính như sau.

Thực hiện phép tính tổng ở ô C4 ta sẽ làm như sau:

Trỏ vào ô C4 và nhập công thức trên thanh công thức.

Để nhập công thức đơn giản trong Excel bạn điền dấu bằng (=) lên thanh công thức, sau đó sẽ là lần lượt là các số cần cộng với nhau. Toán tử ở đây sẽ là dấu cộng (+).

Như vậy công thức ở ô C4 là: =A4+B4

Tương tự như thế ta sẽ thực hiện phép trừ ở C5: =A5-B5

Và ta sẽ lần lượt thực hiện phép nhân và chia tương tự ở trên, chỉ khác là tán tử sử dụng sẽ là dấu nhân (*) và chia (/).

C6: =A6/B6

Tương tự thực hiện phép nhân ở ô C7: =A7*B7

GHI CHÚ

Bạn cũng có thể dùng các hàm (chẳng hạn như hàm SUM) để tính tổng các giá trị trong trang tính. Như vậy là trên đây chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách tự tạo công thức trong Excel.

Chúc bạn thành công!