Những điều cần nhớ khi sử dụng hàm Concatenate trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Những điều cần nhớ khi sử dụng hàm Concatenate trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Để đảm bảo rằng việc sử dụng công thức hàm Concatenate trong Excel của bạn luôn mang lại kết quả chính xác, hãy nhớ các quy tắc đơn giản sau đây:

1. Quy tắc khi sử dụng hàm Concatenate trong Excel

  • CONCATENATE yêu cầu ít nhất một “text” đối số để làm việc.
  • Trong một công thức CONCATENATE, bạn có thể nối ghép lên tới 255 chuỗi, tổng cộng là 8,192 ký tự.
  • Kết quả của hàm CONCATENATE luôn luôn là một chuỗi văn bản, ngay cả khi tất cả các giá trị nguồn là các con số.
  • CONCATENATE không nhận biết các mảng. Mỗi tham chiếu ô phải được liệt kê riêng. Ví dụ, bạn nên viết =CONCATENATE(A1, A2, A3) thay vì =CONCATENATE(A1:A3).
  • Nếu ít nhất một trong các đối số của hàm CONCATENATE không hợp lệ, công thức sẽ trả về lỗi #VALUE!.

2. Dùng “&” để kết nối các chuỗi trong Excel

Trong Microsoft Excel, toán tử & là một cách khác để nối các ô. Phương pháp này rất có ích trong nhiều trường hợp bởi vì việc gõ (&) nhanh hơn nhiều so với gõ “concatenate”.

Tương tự với hàm CONCATENATE trong Excel, bạn có thể sử dụng “&” trong Excel để kết hợp các chuỗi văn bản khác nhau, giá trị của ô và kết quả trả về bởi các hàm khác.

2.1. Ví dụ về “&”.

Để xem toán tử nối đang hoạt động, hãy viết lại các công thức CONCATENATE đã thảo luận ở trên:

Kết nối các giá trị trong A1 và B1:

=A1&B1

Kết nối các giá trị trong A1 và B1 với khoảng trống:

=A1&” “&B1

Kết nối các giá trị trong A1, B1 và ​​một chuỗi văn bản:

=A1 & B1 & ” completed”

Kết nối một chuỗi và kết quả của hàm TEXT / TODAY:

=”Today is ” & TEXT(TODAY(), “dd-mmm-yy”)

Như đã trình bày trong ảnh chụp màn hình bên dưới, hàm Concatenate và toán tử “&” trả kết quả giống hệt nhau:

Quy tắc khi sử dụng hàm Concatenate trong Excel

Quy tắc khi sử dụng hàm Concatenate trong Excel

2.2. “&” với hàm Concatenate trong Excel

Nhiều người dùng tự hỏi rằng liệu có cách hiệu quả hơn để nối các chuỗi trong hàm Concatenate hoặc toán tử “&” hay không.

Sự khác biệt duy nhất cần thiết giữa hàm Concatenate trong Excel và “&” là hàm Concatenate có giới hạn 255 còn & thì không có. Ngoài ra, không có gì khác nhau giữa hai phương pháp nối này, cũng không có sự khác biệt về hiệu lực giữa các công thức CONCATENATE và “&”.

Vì 255 là cũng một con số thực sự lớn và trong thực tế, có thể không bao giờ dùng hết khi kết hợp nhiều chuỗi, sự khác biệt còn lại là sự thoải mái và tiện dụng hơn. Một số người dùng thấy công thức CONCATENATE dễ đọc hơn, cá nhân tôi thích sử dụng phương pháp “&”. Vì vậy, chỉ cần dùng kỹ thuật nối mà bạn cảm thấy thoải mái hơn.

3. Hàm Concatenate trong Excel kết nối các ô bằng dấu cách, dấu phẩy và các ký tự khác

Trong bảng tính của bạn, bạn có thể thường phải nhập các giá trị có dấu phẩy, dấu cách, dấu chấm câu hoặc các ký tự khác như dấu gạch ngang hoặc dấu gạch chéo. Để làm điều này, chỉ cần bao gồm ký tự mà bạn muốn dùng trong công thức nối của bạn. Hãy nhớ kèm theo ký tự đó trong dấu ngoặc kép, như trong các ví dụ sau đây.

Kết nối hai ô với một khoảng trắng:

=CONCATENATE(A1, ” “, B1) hoặc là =A1 & ” ” & B1

Kết nối hai ô với dấu phẩy:

=CONCATENATE(A1, “, “, B1) hoặc là =A1 & “, ” & B1

Kết nối hai ô với một dấu nối:

=CONCATENATE(A1, “-“, B1) hoặc là =A1 & “-” & B1

Hình sau đây thể hiện kết quả sẽ như thế nào:

Chúc bạn thực hiện thành công.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ