Những tính năng nổi bật của hàm Sumproduct trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Những tính năng nổi bật của hàm Sumproduct trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Thực ra, hàm Sumproduct là hàm có rất nhiều tính năng. Do khả năng đặc biệt có thể xử lý mảng một cách tinh tế và thông minh, nên hàm Sumproduct rất hữu ích, nếu không bắt buộc, khi nói đến việc so sánh dữ liệu ở hai hay nhiều dải ô và việc tính toán dữ liệu có nhiều điều kiện. Những ví dụ dưới đây sẽ cho bạn thấy toàn bộ khả năng của hàm Sumproduct và sự hữu ích của nó sẽ sớm trở nên rõ ràng thôi.

1. Hàm Sumproduct dùng cho việc tính tổng có điều kiện hoạt động như thế nào

Từ ví dụ trước, bạn đã biết cách công thức SUMPRODUCT trong Excel đếm số ô cùng với hiều điều kiện. Nếu bạn đã hiểu rõ cách đó, sẽ rất dễ dàng để bạn nắm rõ quy luật tính tổng.

Để tôi nhắc bạn nhớ rằng chúng ta đã dùng công thức dưới đây để tính tổng doanh số Táo ở khu vực phía Bắc:

=SUMPRODUCT(–(A2:A12=”khu vực phía Bắc”), –(B2:B12=”táo”), C2:C12)

Công thức trực tiếp của công thức trên chính là 3 mảng dưới đây:

Trong mảng đầu tiên, 1 đại diện cho khu vực phía Bắc, và 0 đại diện cho các khu vực khác.

Trong mảng thứ hai, 1 đại diện cho Táo, và 0 đại diện cho các món hàng khác.

Mảng thứ ba chứa chính các con số xuất hiện từ ô C2 đến C12.

Hãy nhớ rằng nhân 0 thì luôn bằng 0, và nhân 1 thì bằng chính nó, chúng ta có mảng cuối cùng chứa doanh số và những con số 0 – doanh số chỉ xuất hiện nếu hai mảng đầu tiên có số 1 ở cùng một vị trí, cụ thể là cả hai điều kiện xác định đều được đáp ứng; còn không thì sẽ hiển thị số 0:

Cộng các con số trong mảng trên cho kết quả mong muốn – doanh số Táo bán ra ở khu vực phía Bắc.

2. Hàm Sumproduct dùng để tính trung bình có trọng lượng

Ở một trong những ví dụ trước, chúng ta đã bàn về công thức Sumproduct dùng để tính trung bình có điều kiện. Cách dùng phổ biến khác của hàm Sumproduct trong Excel đó là tính trung bình có trọng lượng trong đó mỗi giá trị có một trọng lượng nhất định.

Công thức Sumproduct tính trung bình có trọng lượng tổng quát có dạng như sau:

SUMPRODUCT(valuesweights) / SUM(weights)

Giả sử các giá trị nằm ở dải ô B2:B7 và trọng lượng ở dải ô C2:C7, công thức SUMPRODUCT tính trung bình có trọng lượng có dạng như sau:

=SUMPRODUCT(B2:B7,C2:C7)/SUM(C2:C7)

Tôi tin rằng ngay bây giờ, bạn sẽ không gặp khó khăn trong việc hiểu quy luật công thức nữa.

3. Hàm Sumproduct được dùng làm hàm thay thế cho công thức mảng

Ngay cả khi bạn đọc bài viết này chỉ để có thêm thông tin và bạn không còn nhớ rõ các chi tiết nữa, hãy nhớ một điểm mấu chốt quan trọng – hàm Sumproduct trong Excel xử lý mảng. Và vì hàm Sumproduct có các khả năng của công thức mảng, nên nó có thể trở thành hàm thay thế dễ sử dụng cho công thức mảng.

Ưu điểm là gì? Về mặt cơ bản, bạn có khả năng quản lý công thức một cách dễ dàng mà không cần phải nhấp Ctrl + Shift + Enter mỗi lần bạn nhập một công thức mảng mới hay chỉnh sửa công thức mảng.

Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng một công thức mảng đơn giản để đếm số ký tự trong dải ô xác định:

{=SUM(LEN(range))}

và biến nó thành công thức thông thường:

=SUMPRODUCT(LEN(range))

Hàm Sumproduct được dùng làm hàm thay thế cho công thức mảng

Hàm Sumproduct được dùng làm hàm thay thế cho công thức mảng

Để thực hành, bạn có thể chọn các công thức mảng này trong Excel rồi cố gắng viết lại sử dụng hàm Sumproduct.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ