Sử dụng hàm Indirect với các hàm Excel khác

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Sử dụng hàm Indirect với các hàm Excel khác

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Ngoài Sum, hàm Indirect thường được sử dụng với các chức năng Excel khác như Row, Column, Address, Vlookup, Sumif,  đó chỉ là một vài đại diện tiêu biểu.

1. Hàm INDIRECT và ROW

Thường thì hàm ROW được sử dụng trong Excel để trả về một mảng các giá trị. Ví dụ, bạn có thể sử dụng công thức mảng sau (nhớ nhấn Ctrl + Shift + Enter) để trả lại trung bình của 3 số nhỏ nhất trong dải A1: A10:

= AVERAGE(SMALL (A1: A10, ROW (1: 3)))

Tuy nhiên, nếu bạn chèn một hàng mới trong bảng tính của bạn, bất cứ nơi nào giữa các hàng 1 và 3, dải trong công thức hàm ROW sẽ được thay đổi thành ROW (1:4) và công thức sẽ trả lại trung bình của 4 con số nhỏ nhất, thay vì 3 .

Để tránh điều này xảy ra, hãy lồng hàm INDIRECT trong hàm ROW và công thức trên của bạn sẽ luôn luôn chính xác, cho dù có bao nhiêu dòng được chèn vào hoặc bị xóa:

= AVERAGE(SMALL(A1: A10, ROW (INDIRECT (“1: 3”)))))

Hàm INDIRECT và ROW

Hàm INDIRECT và ROW

 

2. Hàm INDIRECT và ADDRESS

Bạn có thể sử dụng hàm INDIRECT cùng với hàm ADDRESS để nhận giá trị trong một ô nhất định khi đang chuyển đổi.

Như bạn đã biết, hàm ADDRESS được sử dụng trong Excel để lấy một địa chỉ ô theo số hàng và cột. Ví dụ, công thức = ADDRESS (1,3) trả về chuỗi $C$1 vì C1 là ô ở giao điểm của hàng 1 và cột thứ 3.

Để tạo một tham chiếu ô INDIRECT, bạn chỉ cần lồng hàm ADDRESS vào công thức INDIRECT như sau:

= INDIRECT (ADDRESS (1,3))

3. Sử dụng hàm INDIRECT với danh sách tùy chọn trong Excel

Bạn có thể sử dụng hàm INDIRECT với danh sách tùy chọn để tạo các danh sách theo mục dạng xếp chồng lên nhau để hiển thị các lựa chọn khác nhau tùy thuộc vào giá trị mà người dùng đã chọn trong danh sách theo mục đầu tiên.

Một danh sách tùy chọn, thực sự rất dễ làm. Những gì nó cần là một vài dải ô được đặt tên, để lưu trữ thành các mục và một công thức đơn giản = INDIRECT (A2), trong đó A2 là ô hiển thị danh sách tùy chọn của bạn.

Để tạo các danh sách 3 cấp phức tạp hơn hoặc thả xuống với các mục nhập nhiều từ, thì bạn sẽ cần một công thức phức tạp hơn một chút với một hàm SUBSTITUTE lồng vào nhau.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ