Tính tốc độ tăng trưởng bình quân, tăng trưởng hàng năm trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Tính tốc độ tăng trưởng bình quân, tăng trưởng hàng năm trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trong bài viết này nói về các cách tính tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm trong Excel (AAGR) và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong Excel (CAGR).

1. Tính tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong Excel

Để tính toán tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong Excel, có một công thức cơ bản như sau: = ((Giá trị Cuối / Giá trị đẩu) ^ (1 / (khoảng thời gian- 1)) -1. Và chúng ta có thể dễ dàng áp dụng công thức này như sau:

  1. Chọn ô trống, ví dụ C6, nhập công thức = (B11 / B2) ^ (1 / (10-1)) – 1 vào đó, và nhấn phím Enter. Xem hình sau:

Chú ý: Trong công thức = (B11 / B2) ^ (1 / (10-1)) -1, B11 là ô có giá trị cuối, B2 là ô có giá trị đầu, và 10 là khoảng thời gian giữa giá trị bắt đầu và kết thúc và bạn có thể thay đổi chúng theo ý muốn.

  1. Chọn ô mà bạn nhập công thức (trong trường hợp của chúng ta là C6), nhấp vào nút Percent Style trên tab Homeđể thay đổi số thành định dạng phần trăm, và sau đó thay đổi vị trí thập phân của nó bằng cách nhấp vào nút Increase Decimal hoặc Decrease Decimal. Xem hình sau:

2. Tính tỉ lệ tăng trưởng hàng năm trong Excel

Thật ra, hàm XIRR có thể giúp chúng ta tính toán lệ tăng trưởng hàng năm trong Excel dễ dàng, nhưng nó cần bạn tạo một bảng mới có giá trị đầu và cuối.

  1. Tạo một bảng có giá trị đầu và cuối như hình sau

Lưu ý: Trong ô B30 nhập = B2, trong ô C30 nhập = A2, trong ô B31 nhập = -B11 và trong ô C31 nhập = A11 hoặc bạn có thể nhập dữ liệu ban đầu của bạn vào bảng này trực tiếp. Nhân tiện, bạn phải thêm dấu trừ trước Giá trị Cuối.

  1. Chọn một ô trống bên dưới bảng này, nhập công thức= XIRR (B30: B31, C30: C31)vào đó, và nhấn phím Enter.

  1. Để thay đổi kết quả thành định dạng phần trăm, hãy chọn ô có hàm XIRR, nhấp vào nút Percent Style trên tab Home và sau đó thay đổi vị trí thập phân bằng cách nhấp vào nút Increase Decimal hoặc Decrease Decimal. Xem hình sau:

3. Tính tỉ lệ tăng trưởng hàng năm trong Excel với hàm Xirr

Để tính tỉ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm trong Excel, thông thường chúng ta phải tính toán tỉ lệ tăng trưởng hàng năm của mỗi năm bằng công thức = (Giá trị cuối – Giá trị đầu) / Giá trị đầu, và sau đó tính trùng bình các tỷ lệ tăng trưởng hàng năm này. Bạn có thể làm như sau:

  1. Bên cạnh bảng ban đầu, hãy nhập công thức = (B3-B2) / B2 vào ô C3 trống, và kéo công thức từ C3 đến C11.
Tính tỉ lệ tăng trưởng hàng năm trong Excel với hàm Xirr

Tính tỉ lệ tăng trưởng hàng năm trong Excel với hàm Xirr

  1. Chọn vùng C3: C11, nhấp vào nút Percent Style trên tab Home và sau đó thay đổi vị trí thập phân bằng cách nhấp vào nút Increase Decimal hoặc Decrease Decimal. Xem hình trên:
  2. Trung bình tỷ lệ tăng trưởng qua các năm được tính bằng công thức = AVERAGE(C3: C11) trong ô C12, và nhấn phím Enter.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ