Các thao tác với chuỗi số liệu đồ thị trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Các thao tác với chuỗi số liệu đồ thị trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Excel giúp các bạn xử lý và tính toán dữ liệu đồ thị một cách hiệu quả. Bài viết sau đây giới thiệu các thao tác với chuỗi số liệu đồ thị trong Excel.

Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồ thị trong Excel

 • Chọn chuỗi số liệu trên đồ thị (Ví dụ: chọn đường cung)
 • Nhấn phím Delete trên bàn phím để xót chuỗi khỏi đồ thị
Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồ thị trong Excel

Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồ thị trong Excel

Thêm chuỗi mới vào đồ thị trong Excel

 • Chọn đồ thị cần thêm chuỗi mới vào.
 • Chart Tools | Design | Data | Select Data. Hộp thoại Select Data Source xuất hiện.
 • Nhấp nút Add, hộp thoại Edit Series xuất hiện
 • Đặt tên cho chuỗi mới tại Series Name (bằng tham chiếu hoặc nhập trực tiếp tên vào từ bàn phím) và chọn vùng chứa dữ liệu tại Series Values
 • Ngoài ra ta có thể thêm nhanh chuỗi mới vào đồ thị bằng cách chép (Ctrl+C) dữ liệu của nó vào bộ nhớ, sau đó chọn đồ thị và dán (Ctrl+V) vào đồ thị.
Thêm chuỗi mới vào đồ thị trong Excel

Thêm chuỗi mới vào đồ thị trong Excel

Thay đổi chuỗi số liệu đồ thị trong Excel

Cũng với ví dụ trên nhưng ta muốn chỉ vẽ cho 2 sản phẩm Giày và Dép 

 • Chọn đồ thị cần chỉnh sửa
 • Chart Tools | Design | Data | Select Data. Hộp thoại Select Data Source xuất hiện.
 • Chọn chuỗi cần chỉnh sửa, nhấp nút Edit, hộp thoại Edit Series xuất hiện
 • Chọn lại vùng dữ liệu mới tại Series Values. Làm tương tự cho các chuỗi số liệu khác.
​Thay đổi chuỗi số liệu đồ thị trong Excel

​Thay đổi chuỗi số liệu đồ thị trong Excel

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng hàm Series cho đồ thị. 

Cú pháp như sau: = Series(series_name, category_labels, values, order, sizes) 

Trong đó: 

 • Series_name: (tùy chọn) tham chiếu đến ô chứa tên chuỗi, bạn có thể nhập văn bản trực tiếp vào nhớ đặt trong cặp nháy kép.
 • Category_labels: (tùy chọn) tham chiếu đến vùng chứa các nhãn cho các nhóm số liệu trên trục, nếu bỏ trống Excel tự đánh số các nhóm bắt đầu là số 1. Có thể nhập trực tiếp các nhãn vào ngăn cách nhau bằng dấu phẩy và đặt trong cặp ngoặc móc {}.
 • Values: (bắt buộc) tham chiếu đến vùng chứa số liệu của các chuỗi cần vẽ.
 • Order: (bắt buộc) Là số nguyên qui định thứ tự vẽ của các chuỗi (nếu đồ thị có nhiều hơn 1 chuỗi)
 • Sizes: (chỉ dùng cho đồ thị bong bóng – Bubble chart) Tham chiếu đến vùng chứa dữ liệu về kích thước của bong bóng trong đồ thị kiểu Bubble (sử dụng trong phân tích tài chính). Các giá trị có thể nhập trực tiếp ngăn cách nhau bằng dấu phẩy và đặt trong cặp ngoặc móc {}.

Thêm đường xu hướng vào đồ thị trong Excel

Khi vẽ các đồ thị trong Excel với dữ liệu theo thời gian chúng ta thường vẽ thêm đường xu hướng để biết được xu hướng trong tương lai của tập dữ liệu. Một tập số liệu có thể có nhiều đường xu hướng tùy theo cách phân tích của chúng ta. 

Để thêm đường xu hướng bạn vào: | Chart

Tools | Layout | Analysis | Trendline chọn kiểu đường xu hướng từ danh sách hay vào More Trendline Options… 

Thêm đường xu hướng vào đồ thị trong Excel

Thêm đường xu hướng vào đồ thị trong Excel

Chúc bạn thực hiện thành công.