Cách làm nổi bật các ô và các hàng trùng lặp trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách làm nổi bật các ô và các hàng trùng lặp trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Cách nhanh nhất để tìm và đánh dấu các dữ liệu lặp trong Excel là sử dụng định dạng có điều kiện để làm nổi bật các ô và các hàng trùng lặp trong Excel. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là nó không chỉ hiển thị cho bạn các dữ liệu lặp hiện có mà còn phát hiện và tô màu các dữ liệu lặp mới khi bạn nhập, chỉnh sửa hoặc chèn dữ liệu của các ô và các hàng trùng lặp trong Excel.

Ngoài ra, bạn cũng học được từ bài viết này một số cách để làm nổi bật các ô và các hàng trùng lặp trong Excel tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể. Các kỹ thuật này hoạt động trong tất cả các phiên bản của Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 và thấp hơn.

1. Cách làm nổi bật các hàng trùng lặp trong excel

Ví dụ trước đã chia sẻ cách tô màu toàn bộ hàng dựa trên các giá trị lặp trong một cột cụ thể. Nhưng nếu bạn muốn xem các hàng có giá trị giống nhau trong một vài cột? Hoặc, làm thế nào để bạn làm nổi bật các hàng trùng lặp tuyệt đối, những cái có giá trị hoàn toàn bằng nhau trong tất cả các cột?

Đối với điều này, sử dụng chức năng COUNTIFS cho phép so sánh các ô theo nhiều tiêu chí. Ví dụ: để làm nổi bật các hàng trùng lặp trong Excel có giá trị giống nhau trong cột A và B, hãy sử dụng một trong các công thức sau:

Để làm nổi bật các hàng trùng lặp trong Excel ngoại trừ các lần xuất hiện đầu tiên:

=COUNTIFS($A$2:$A2, $A2, $B$2:$B2, $B2)>1

Để làm nổi bật các hàng trùng lặp bao gồm cả lần xuất hiện đầu tiên:

=COUNTIFS($A$2:$A$15, $A2, $B$2:$B$15, $B2)>1

Cách làm nổi bật các hàng trùng lặp trong excel

Cách làm nổi bật các hàng trùng lặp trong excel

Tuy nhiên, ví dụ trên chỉ mang tính giới thiệu cách làm cho các bạn vì trong thực tế, bạn sẽ không chỉ thực hiện việc làm nổi bật giá trị lặp chỉ trong 2 cột mà sẽ thực hiện ở giới hạn lớn hơn. Với hàm COUNTIFS bạn có thể xử lý tới 127 phạm vi / cặp tiêu chuẩn.

2. Làm nổi bật các ô sao chép liên tiếp trong excel

Đôi khi, bạn không cần phải đánh dấu tất cả các dữ liệu lặp trong một cột mà chỉ hiển thị các ô sao chép liên tục, tức là các ô tương ứng với nhau. Để làm điều này, hãy chọn ô có dữ liệu (không bao gồm tiêu đề cột) và tạo một quy tắc định dạng có điều kiện với một trong các công thức sau:

Để làm nổi bật các dữ liệu lặp liên tiếp mà không bao gồm lần xuất hiện đầu tiên:

=$A1=$A2

Để làm nổi bật các dữ liệu lặp liên tiếp bao gồm cả lần xuất hiện đầu tiên:

=OR($A1=$A2, $A2=$A3)

Ảnh chụp màn hình sau minh họa cách làm nổi bật các văn bản trùng lặp liên tiếp, nhưng các quy tắc này cũng có thể áp dụng cho số và ngày trùng lặp:

Làm nổi bật các ô sao chép liên tiếp trong excel

Làm nổi bật các ô sao chép liên tiếp trong excel

Nếu bảng tính Excel của bạn có thể có các hàng rỗng và bạn không muốn các ô trống liên tiếp được làm nổi bật, hãy thực hiện những cải tiến sau cho các công thức:

Để làm nổi bật các ô sao chép liên tiếp mà không có lần xuất hiện đầu tiên và bỏ qua các ô trống:

=AND($A2<>””, $A1=$A2)

Để làm nổi bật các ô trùng lặp với lần xuất hiện đầu tiên và bỏ qua các ô trống:

= AND ($ A2 <> “”, OR ($ A1 = $ A2, $ A2 = $ A3))

Như bạn thấy, việc làm nổi bật các dữ liệu trùng lặp trong Excel bằng cách sử dụng định dạng có điều kiện để làm nổi bật các ô và các hàng trùng lặp trong Excel vô cùng đơn giản, nên bạn sẽ không gặp phải bất cứ khó khăn nào.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ