Cách sắp xếp hoặc lọc dữ liệu gạch ngang trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách sắp xếp hoặc lọc dữ liệu gạch ngang trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn vài mẹo để lọc hoặc sắp xếp dữ liệu theo dữ liệu gạch ngang trong Excel.

1. Sắp xếp/Lọc dữ liệu theo dữ liệu gạch ngang trong Excel bằng tính năng User Defined

Không may là, không có cách trực tiếp để thực hiện công việc này, nhưng chúng ta có thể tạo một User Defined Function đơn giản để đánh dấu dữ liệu bị gạch ngang trước, rồi sau đó tiến hành sắp xếp hoặc lọc.

Giả sử, tôi có dữ liệu sau với một vài thông tin được gạch ngang, bạn có thể sắp xếp hoặc lọc theo các bước sau:

Sắp xếp/Lọc dữ liệu theo dữ liệu gạch ngang trong Excel bằng tính năng User Defined

Sắp xếp/Lọc dữ liệu theo dữ liệu gạch ngang trong Excel bằng tính năng User Defined

  1. Nhấn giữ phím Alt + F11, cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications mở ra.
  2. Nhấp Insert > Module, dán đoạn mã sau vào Module Window.

Function HasStrike(Rng As Range) As Boolean

HasStrike = Rng.Font.Strikethrough

End Function

  1. Nhấn Save và đóng cửa sổ. Trong ô trống bên cạnh dữ liệu, nhập công thức =HasStrike(A2). Ví dụ, tôi gõ vào ô C2.

Chú ý. Trong công thức trên, A2 là giá trị bạn cần xác định nó có được gạch ngang hay không. Bạn có thể thay đổi nó tùy ý.

  1. Sao chép công thức sang các ô tính bạn cần. Như trong hình dưới đây, bạn có thể thấy, nếu dữ liệu được gạch ngang, nó sẽ hiển thị TRUE, nếu là dữ liệu bình thường, nó sẽ hiển thị FALSE.

  1. Sau đó, bạn có thể sắp xếp hoặc lọc theo cột C.

2. Sắp xếp dữ liệu gạch ngang trong Excel từ dưới lên trên hoặc từ trên xuống

(1) Nhấn Data > Sort.

(2) Hộp thoại Sort Warning hiện ra, đánh dấu chọn Expand the selection.

Sắp xếp dữ liệu gạch ngang trong Excel từ dưới lên trên hoặc từ trên xuống

Sắp xếp dữ liệu gạch ngang trong Excel từ dưới lên trên hoặc từ trên xuống

(3) Nhấn nút Sort, trong hộp thoại Sort, chọn Column C (cột vừa tạo) trong danh sách tùy chọn Column, sau đó chọn Values trong tùy chọn Sort On, cuối cùng chọn thứ tự bạn muốn sắp xếp trong Order.

  1. Nhấn OK để đóng hộp thoại. Các dữ liệu gạch ngang đã được sắp xếp từ dưới lên trên.

Mẹo. Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu từ trên xuống, chỉ cần chọn Largest to Smallest trong bước 3.

3. Lọc dữ liệu gạch ngang trong Excel

(1) Chọn toàn bộ vùng dữ liệu, ví dụ tôi chọn A1: C14 và nhấn Data > Filter.

(2) Nhấn nút mũi tên bên cạnh ô C1, đánh dấu chọn TRUE.

(3) Nhấn OK, tất cả dữ liệu bị gạch ngang đã được lọc.

Chú ý. Sau khi hoàn thành sắp xếp và lọc, bạn có thể xóa giá trị trong cột C.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ