Cách sử dụng Sparklines trong Excel 2010, 2013, 2016 (P1)

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Cách sử dụng Sparklines trong Excel 2010, 2013, 2016 (P1)

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Một khi bạn tạo Sparklines trong Excel, bạn có thể nhận thấy một tab bổ sung sẽ xuất hiện trên Ribbon. Ở đây bạn có thể tìm thấy một loạt các công cụ sẽ cho phép bạn tùy chỉnh mini charts của bạn. Vì vậy, hãy làm cho Sparklines trong Excel nổi bật một chút.

1. Hiển thị điểm Sparklines trong Excel

Vì những Sparklines trong Excel quá nhỏ, định dạng mặc định được Excel áp dụng cho nên khó xác định giá trị nào là điểm cao nhất và thấp nhất, đặc biệt là trong biểu đồ đường mini. Thực hiện theo các bước đơn giản được mô tả dưới đây để xem làm thế nào để nhấn mạnh những điểm cao và thấp của Sparklines:

  1. Nhấp chuột vào ô chứa Sparkline.
  2. Chuyển đến nhóm Show trên tab DESIGN.
  3. Tích vào High Pointvà Low Point.
Hiển thị điểm Sparklines trong Excel

Hiển thị điểm Sparklines trong Excel

Bạn cũng có thể chọn First Point và Last Point để đánh dấu rõ ràng sự bắt đầu và kết thúc của dòng. Nếu bạn đánh dấu hộp bên cạnh Markers , mỗi điểm sẽ được đánh dấu , có thể làm cho các Sparkline của bạn trông hơi lộn xộn. Hiển thị Negative Points sẽ hữu ích trong trường hợp bạn có các giá trị âm trong dữ liệu của bạn.

2. Thay đổi loại Sparkline trong Excel

Tôi đã đề cập rằng có ba loại Sparklines trong Excel khác nhau. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các biểu đồ LineColumn và Win/Loss . Chỉ cần nhấp vào một sparkline để kích hoạt tab DESIGN và chọn kiểu mong muốn trong nhóm Type .

Thay đổi loại Sparkline trong Excel

Thay đổi loại Sparkline trong Excel

3. Định dạng kiểu Sparklines trong Excel

Hãy tiếp tục và đưa ra một phong cách khác nhau cho biểu đồ mini.

  1. Chọn (các) Sparklines mà bạn muốn thay đổi.
  2. Nhấp chuột vào mũi tên Moretrong nhóm Style trên tab DESIGN.

       3. Chọn một trong những kiểu đã được xác định trong trình đơn thả xuống.

Nếu bạn muốn thêm một phong cách cụ thể cho một sparkline, sử dụng màu Sparkline và các lệnh Marker Color trong nhóm Style. Tùy chọn đầu tiên cho phép bạn thay đổi màu sắc của đường kẻ hoặc thanh trong biểu đồ mini của bạn. Cái thứ hai làm cho nó nổi bật những điểm quan trọng nhất bằng cách sử dụng màu sắc khác nhau.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ