Hợp nhất các trang tính Excel thành một trang tính trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hợp nhất các trang tính Excel thành một trang tính trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ trình bày các cách khác nhau để hợp nhất dữ liệu trong Excel bằng cách kết hợp dữ liệu từ nhiều trang tính hoặc kết hợp nhiều trang bằng cách sao chép dữ liệu của chúng.

Nhìn chung, có 3 cách để hợp nhất dữ liệu trong Excel thành một mà không cần sao chép và dán:

         Sử dụng VBA

  • Truy vấn nguồn cho Excel
  • Tiện ích bổ sung của bên thứ ba

Chúng ta sẽ bắt đầu với lựa chọn cuối cùng, một trong những cách quen thuộc và dễ sử dụng nhất.

1. Kết hợp bảng tính Excel với Consolidate Worksheets Wizard

Khi đọc tiêu đề của phần này, một số bạn có thể bị bối rối. Khi nói về tính năng Excel Consolidate, Học Excel Online chỉ ra rằng nó không thể kết hợp các bảng bằng cách sao chép dữ liệu của chúng. Phải, tùy chọn tích hợp trong Excel thì không thể làm được, nhưng Ablebits Consolidate Worksheet Wizard thì có thể

Giả sử bạn có một vài trang tính có chứa thông tin về các sản phẩm khác nhau và bây giờ bạn cần kết hợp chúng vào một bảng như sau:

Kết hợp nhiều bảng tính thành một bảng Excel

Giả sử rằng bạn đã cài đặt Consolidate Worksheets Wizard, năm bước đơn giản sau đây sẽ kết hợp các bảng tính Excel thành một.

1.1. Bật Consolidate Worksheets Wizard

Trên thanh công cụ Excel, chọn tab Ablebits, chọn Merge và nhấp vào Consolidate Worksheets.

1.2. Chọn các bảng tính và vùng hợp nhất

Khi bạn chạy Consolidate Worksheets, nó sẽ hiển thị một danh sách các bảng tính đang mở. Thông thường nó sẽ tự chọn vùng dữ liệu trong các bảng tính liệt kê. Nếu bạn muốn chọn một vùng khác, hãy sử dụng biểu tượng Thu gọn.

Chú ý: Nếu bảng tính mà bạn muốn hợp nhất đang đóng, hãy nhấp vào nút Add files … để chọn bảng tính đó.

1.3. Chọn loại hợp nhất

Vì chúng ta muốn kết hợp nhiều trang bằng cách sao chép dữ liệu của chúng, hãy chọn Copy data from selected ranges to one worksheet và nhấp Next.

1.4. Chọn cách bạn muốn hợp nhất các trang tính Excel

Trong bước này, bạn phải chọn cấu hình cài đặt hợp nhất với các bước sau: Các tùy chọn dán:

  • Paste all – để sao chép các giá trị cũng như các công thức. – được dung trong hầu hết các trường hợp.
  • Paste values only  – nếu bạn không muốn giữ các công thức từ các trang nguồn, hãy chọn tùy chọn này.
  • Paste link to data – liên kết dữ liệu được hợp nhất với dữ liệu nguồn. Chọn nó nếu bạn muốn dữ liệu được hợp nhất cập nhật tự động khi dữ liệu nguồn thay đổi. Nó hoạt động tương tự như Create links to source data check của Excel Consolidate.

1.5. Những lựa chọn khác

  • My tables have headers: Tùy chọn này rất hữu ích khi bạn kết hợp các bảng có cột sắp xếp khác nhau. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem ví dụ 1.
  • Copy data only for the matching columns in my first tables in the list – chọn nó nếu bạn chỉ hợp nhất các cột nhất định trong bảng tính. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem ví dụ 2.
  • Preserve formatting – tự giải thích và rất thuận tiện.
  • Separate the copied ranges by a blank row– chọn tuỳ chọn này nếu bạn muốn thêm các hàng trống giữa các vùng dữ liệu hợp nhất.

1.6. Chọn vùng đặt dữ liệu được hợp nhất

 Chọn nơi bạn muốn xuất dữ liệu hợp nhất: ở một trang bảng tính mới, một tệp làm việc mới hoặc một vị trí nhất định trong bất kỳ trang tính nào.

Bấm Finish và bạn sẽ có kết quả sau:

2. Các tùy chọn bổ sung cho việc trộn các trang tính trong Excel

Bộ công cụ Consolidate Worksheets Wizard cung cấp 2 tùy chọn đặc biệt để xử lý các tình huống sau.

2. 1. Hợp nhất các trang Excel với một thứ tự các cột khác nhau 

Khi bạn kết hợp các trang tính được tạo bởi những người dùng khác nhau, thứ tự các cột thường khác nhau. Để thủ thuật này xác định chính xác giữa các cột, hãy chắc chắn bạn đã chọn tùy chọn My tables have headers.

Các tùy chọn bổ sung cho việc trộn các trang tính trong Excel

Các tùy chọn bổ sung cho việc trộn các trang tính trong Excel

Và kết quả là, trang tính của bạn sẽ được hợp nhất theo hình sau:

2.2. Hợp nhất các cột nhất định từ nhiều trang tính

Nếu bạn có nhiều trang lớn với rất nhiều cột khác nhau, bạn có thể chỉ muốn kết hợp những cái quan trọng nhất vào một bảng. Giải pháp nhanh chóng là tạo một bản sao của một trong những trang tính, xóa tất cả các cột không liên quan, chỉ giữ lại những cột bạn muốn hợp nhất. Sau đó, chạy Consolidate Worksheets Wizard, và chọn tùy chọn Copy data only for the matching columns in my first table in the list.

Kết quả là, Consolidate Worksheets Wizard sẽ tìm những cột có cùng tên trong những trang tính bạn đã chọn và chỉ sao chép dữ liệu của những cột đó.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ