Hướng dẫn so sánh 2 ô theo độ dài chuỗi trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Hướng dẫn so sánh 2 ô theo độ dài chuỗi trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Các công thức của Excel luôn luôn đúng, nhưng kết quả có thể sai do trong hệ thống có dữ liệu lỗi. Trong trường hợp này, biện pháp duy nhất là kiểm tra dữ liệu và độ chính xác. Nếu chỉ so sánh 2 ô theo độ dài chuỗi trong Excel thì làm theo phương pháp thủ công sẽ không có vấn đề gì, nhưng chỉ ra sự khác nhau giữa hàng trăm, hàng ngàn chuỗi chữ thì phương pháp này là không thể.

Đôi khi bạn cần kiểm tra xem độ dài chuỗi trong Excel chữ trong mỗi hàng có bằng nhau không. Công thức cho yêu cầu này rất đơn giản. Đầu tiên, bạn lấy độ dài chuỗi chữ trong 2 ô bằng cách dùng hàm LEN, sau đó so sánh các con số.

1. So sánh 2 ô theo độ dài chuỗi trong Excel

Giả sử đoạn chữ cần so sánh ở ô A2 và B2, bạn có thể dùng 1 trong số các công thức sau:

=LEN(A2)=LEN(B2)

Hoặc

=IF(LEN(A2)=LEN(B2), “Equal”, “Not equal”)

Như bạn đã biết, công thức thứ 1 trả kết quả là TRUE/FALSE, còn công thức thứ 2 là từ kết quả của riêng bạn.

So sánh 2 ô theo độ dài chuỗi trong Excel

So sánh 2 ô theo độ dài chuỗi trong Excel

Với hình trên, công thức đúng với đoạn văn bản, số.

Mẹo nhỏ: Nếu 2 đoạn văn bản dường như giống nhau lại cho ra độ dài khác nhau, thì vấn đề có thể là do dấu cách ở trước hoặc sau ở 1 hoặc cả 2 ô. Trong trường hợp này, loại bỏ dấu cách thừa bằng cách sử dụng hàm Trim trong Excel.

2. So sánh 2 ô bằng số lần xuất hiện của 1 ký tự cụ thể

Đây là ví dụ cuối cùng trong bài hướng dẫn này, thể hiện cách làm cho 1 công việc cụ thể. Giả sử bạn có 2 cột chuỗi chữ có chứa 1 ký tự quan trọng. Mục tiêu của bạn là kiểm tra xem trong 2 cột ở mỗi hàng, số lần xuất hiện của ký tự đó có bằng nhau hay không.

Để hiểu rõ hơn, bạn hãy xem ví dụ sau. Bạn có 2 danh sách giao hàng (cột B) và nhận hàng (cột C). Mỗi hàng chứa các danh sách đơn hàng cho 1 mặt hàng cụ thể, mặt hàng được phân biệt bằng mã riêng và mã được liệt kê ở cột A (xem hình bên dưới). Bạn muốn chắc chắn rằng trong mỗi hàng, có chứa số lượng hàng giao và hàng nhận bằng nhau, với mã cụ thể.

Để giải quyết vấn đề này, viết công thức với logic như sau.

SUBSTITUTE(A1, ký_hiệu_để_đếm,””)

  • Sau đó, đếm xem bao nhiêu lần mã phân biệt xuất hiện trong mỗi ô. Cách làm: lấy độ dài chuỗi khi loại bỏ mã phân biệt, trừ mã khỏi tổng độ dài chuỗi. Phần này nên được viết riêng cho ô 1 và ô 2, ví dụ như:

LEN(cell 1) – LEN(SUBSTITUTE(cell 1, character_to_count, “”))

LEN(cell 2) – LEN(SUBSTITUTE(cell 2, character_to_count, “”))

  • Cuối cùng, so sánh 2 con số trên bằng cách đặt dấu bằng giữa 2 phần trên

LEN(cell 1) – LEN(SUBSTITUTE(cell 1, character_to_count, “”))=

LEN(cell 2) – LEN(SUBSTITUTE(cell 2, character_to_count, “”))

Trong ví dụ của chúng ta, mã phân biệt ở ô A2, và chuỗi chữ để so sánh ở ô B2 và C2. Thể nên công thức sẽ là:

=LEN(B2)-LEN(SUBSTITUTE(B2,$A2,””))=LEN(C2)-LEN(SUBSTITUTE(C2,$A2,””))

Công thức trả TRUE nếu ô B2 và C2 chứa số lần xuất hiện của ký tự trong ô A2 bằng nhau, nếu không thì FALSE. Đổi thành kết quả có ích hơn với người dùng, bạn dùng hàm IF:

=IF(LEN(B2)-LEN(SUBSTITUTE(B2, $A2,””))=LEN(C2)-LEN(SUBSTITUTE(C2, $A2,””)), “Equal”, “Not equal”)

Như bạn đã thấy, công thức hoàn toàn phù hợp ngay cả khi có những trường hợp sau:

  • Ký tự được đếm (mã phân biệt) xuất hiện ở bất kì đâu trong chuỗi văn bản.
  • Chuỗi văn bản chứa số lượng ký tự khác nhau, dấu câu khác nhau như “;”, “,” hoặc dấu cách.

Bài viết đã hướng dẫn bạn cách so sánh 2 ô theo độ dài chuỗi trong Excel. Cảm ơn các bạn đã đọc và chúc các bạn thành công!

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ