So sánh nhiều ô và so sánh dãy ô với 1 ô mẫu trong Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

So sánh nhiều ô và so sánh dãy ô với 1 ô mẫu trong Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách so sánh nhiều ô và so sánh dãy ô với 1 ô mẫu trong Excel trong các trường hợp không phân biệt được chữ hoa, chữ thường, tìm kiếm từ giống nhau.

1. So sánh nhiều ô trong Excel

Để so sánh nhiều hơn 2 ô trong 1 hàng, dùng công thức như ví dụ trên và kết hợp thêm AND. Chi tiết như sau:

1.1. Công thức so sánh nhiều ô không phân biệt chữ hoa, chữ thường

Tuỳ vào cách bạn muốn thể hiện kết quả như thế nào, dùng 1 trong số những công thức sau:

=AND(A2=B2, A2=C2)

Hoặc

=IF(AND(A2=B2, A2=C2), “Equal”, “Not equal”)

Công thức AND trả về TRUE nếu tất cả các ô chứa giá trị giống nhau, FALSE nếu 1 ô chứa giá trị khác. Công thức IF giúp bạn viết kết quả bằng từ của riêng bạn, trong ví dụ này là “Equal” và “Not equal”.

Trong hình dưới, công thức đúng với mọi kiểu dữ liệu – chữ, số, ngày.

1.2. Công thức so sánh nhiều ô phân biệt chữ hoa, chữ thường

Để so sánh nhiều chuỗi xem chúng có giống nhau hoàn toàn không, dùng 1 trong số các công thức sau:

=AND(EXACT(A2,B2), EXACT(A2, C2))

Hoặc

=IF(AND(EXACT(A2,B2), EXACT(A2, C2)),”Exactly equal”, “Not equal”)

Cũng giống ví dụ trước, công thức đầu tiên cho ra giá trị TRUE – FALSE, công thức thứ 2 cho ra kết quả mà bạn đặt tên riêng.

2. So sánh dãy ô với 1 ô mẫu trong Excel

Những ví dụ dưới sẽ hướng dẫn bạn cách xác định các ô trong 1 dãy có chứa đoạn văn bản giống như đoạn văn bản trong ô mẫu.

2.1. Công thức so sánh các ô với đoạn văn bản mẫu không phân biệt chữ hoa, chữ thường

Nếu chữ hoa hay chữ thường không quan trọng, bạn có thể dùng công thức sau để so sánh các ô với mẫu:

ROWS(dãy ô)*COLUMNS(dãy ô)=COUNTIF(dãy ô, ô mẫu)

Trong kiểm tra logic của hàm IF, bạn so sánh 2 số:

  • Số ô có trong 1 khoảng cụ thể (số hàng nhân với số cột)
  • Số ô có chứa giá trị giống như giá trị trong ô mẫu (kết quả được trả bởi hàng COUNTIF)

Giả sử đoạn văn bản mẫu có ô C2 và chuỗi để so sánh ở các ô ở khoảng A2:B6, công thức sẽ như sau:

=ROWS(A2:B6)*COLUMNS(A2:B6)=COUNTIF(A2:B6,C2)

Để kết quả hiển thị thân thiện với người dùng hơn, ví dụ như “All match” hoặc “Not all match” thay vì TRUE và FALSE, dùng hàm IF như chúng ta đã làm ở các ví dụ trước.

=IF(ROWS(A2:B6)*COLUMNS(A2:B6)=COUNTIF(A2:B6,C2),”All match”, “Not all match”)

So sánh dãy ô với 1 ô mẫu trong Excel

So sánh dãy ô với 1 ô mẫu trong Excel

Như đã thấy ở hình trên, công thức đúng với chuỗi văn bản, ngày và số.

2.2. Công thức so sánh các ô với đoạn văn bản mẫu phân biệt chữ hoa, chữ thường

Nếu chữ hoa, chữ thường quan trọng, bạn có thể sử dụng công thức Mảng sau để so sánh các ô với mẫu:

IF(ROWS(dãy ô)*COLUMNS(dãy ô)=SUM(–EXACT(ô mẫu, dãy ô)), “từ_kết_quả_nếu _trùng”, ” từ_kết_quả_nếu _không_trùng “)

Với khoảng ô từ A2:B6 mà đoạn văn bản mẫu trong ô C2, công thức sẽ thành như sau:

=IF(ROWS(A2:B6)*COLUMNS(A2:B6)=SUM(–EXACT(C2, A2:B6)), “All match”, “Not all match”)

Không giống các công thức thông thường, công thức Mảng được thực hiện bằng cách nhấn cụm Ctrl + Shift + Enter. Nếu nhấn đúng, Excel sẽ để công thức Mảng trong dấu ngoặc móc như trong hình:

Chúc bạn thực hiện thành công.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ