Thủ thuật kiểm tra sai lệch dữ liệu trong bảng dữ liệu lớn của Excel

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HỌC TẬP & ĐÀO TẠO CƠ BẢN

Thủ thuật kiểm tra sai lệch dữ liệu trong bảng dữ liệu lớn của Excel

Excel

Bắt đầu sử dụng Excel

Công thức và hàm

Nhập và phân tích dữ liệu

Định dạng dữ liệu

Xử lý sự cố

Excel 2016

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách so sánh 2 chuỗi chữ trong Excel trong các trường hợp không phân biệt được chữ hoa, chữ thường, tìm kiếm từ giống nhau. Bạn sẽ học được các công thức để so sánh 2 ô thông qua giá trị của ô, độ dài của đoạn văn bản, hoặc số lần xuất hiện của 1 ký tự đặc biệt, cũng như so sánh nhiều ô.

Khi sử dụng Excel để phân tích dữ liệu, độ chính xác là yếu tố quan trọng nhất. Thông tin sai lệch có thể dẫn đến chậm deadlines, phán đoán nhầm xu hướng, quyết định sai lầm, thâm hụt doanh thu.

Bài viết sẽ giúp bạn tự động hoá công việc so sánh các ô chán ngắt và dễ mắc lỗi này, đồng thời hướng dẫn công thức hợp lý nhất trong từng trường hợp cụ thể.

Có 2 cách khác nhau để so sánh chuỗi trong Excel tuỳ vào việc bạn muốn tìm kiếm không phân biệt hay phân biệt chữ viết hoa, viết thường.

1. Công thức so sánh 2 ô không phân biệt chữ viết hoa, viết thường trong Excel

Để so sánh 2 ô trong Excel không quan tâm đến chữ hoa, chữ thường, bạn dùng công thức như sau:

=A1=B1    

A1, B1 là ô mà bạn đang so sánh. Kết quả của công thức là TRUE hoặc FALSE.

Nếu bạn muốn kết quả thể hiện sự giống hoặc khác nhau là những cụm từ của riêng bạn, thêm cụm đó vào công thức hàm IF như sau:

=IF(A1=B1, “Equal”, “Not equal”)

Như bạn thấy trong hình dưới đây, công thức có thể so sánh chuỗi chữ, ngày và số.

Công thức so sánh 2 ô không phân biệt chữ viết hoa, viết thường trong Excel

Công thức so sánh 2 ô không phân biệt chữ viết hoa, viết thường trong Excel

2. Công thức so sánh 2 ô phân biệt chữ viết hoa, viết thường trong Excel

Với một số trường hợp, yêu cầu không chỉ so sánh chữ trong 2 mà còn so sánh chữ hoa, chữ thường, thì việc so sánh có thể dùng hàm EXACT trong Excel.

EXACT (chuỗi văn bản 1, chuỗi văn bản 2)

Nếu chuỗi văn bản 1 và chuỗi văn bản 2 ở trong 2 ô mà bạn cần so sánh, giả sử ô A2 và B2 thì công thức như sau:

=EXACT(A2, B2)

Kết quả, bạn sẽ nhận được TRUE nếu chuỗi chữ khớp nhau hoàn toàn cả về mặt chữ hoa, chữ thường còn không sẽ là FALSE.

Nếu bạn muốn hàm EXACT cho ra kết quả khác TRUE hoặc FALSE thì dùng công thức IF và đánh cụm từ mà bạn muốn nếu kết quả đúng và sai:

=IF(EXACT(A2 ,B2), “Exactly equal”, “Not equal”)

Hình dưới miêu tả kết quả trong trường hợp so sánh phân biệt chữ hoa, chữ thường:

Công thức so sánh 2 ô phân biệt chữ viết hoa, viết thường trong Excel

Công thức so sánh 2 ô phân biệt chữ viết hoa, viết thường trong Excel

Chúc bạn thực hiện thành công.

Bạn có thể thành thạo ngay kỹ năng tin học văn phòng từ giảng viên FPT- Arena chỉ với 280,000Đ